Strategie en handvest centraal tijdens Tweedaagse Ledenraad

15 september 2021
Coöperatie
Royal FloraHolland
Royal Flora Holland Tweedaagse Ledenraad

Op 9 en 10 september vond voor de Tweedaagse van de Ledenraad plaats. Welke onderwerpen kwamen aan de orde en wat leverde dit op?

Tijdens de Tweedaagse wordt aandacht besteed aan tal van onderwerpen en gaan kwekers, directie en Raad van Commissarissen-leden in gesprek met elkaar in een ongedwongen sfeer. De strategie rondom Bestellen, Bezorgen en Betalen en segmentatie waren onderwerpen waar de tweede dag uitgebreid bij werd stilgestaan.

Een handvest voor grijs gebied

Sander van der Vaart, Ledenraadslid geeft een toelichting op de eerste dag: “Het is goed te zien hoeveel kennis er bij de ledenraadsleden aanwezig is. Wij zijn een afspiegeling van het ledenbestand. Dat betekent dat we niet allemaal op dezelfde manier tegen zaken aankijken. Maar je merkt de grote mate van betrokkenheid en we weten dat we allemaal voor hetzelfde doel gaan. Dat is erg leerzaam en positief. En tijdens een Tweedaagse komt dat absoluut naar voren. De directie van Royal FloraHolland betrekt de Ledenraad in een vroeg stadium bij grote thema’s. Vanuit de statuten is de rolverdeling helder, maar er is een absoluut grijs gebied. Hiervoor is een Handvest opgesteld, die duidelijkheid geeft aan de huidige en toekomstige vertegenwoordiging binnen de governance, de bestuurlijke driehoek. Hoe ga je dan met de vraagstukken om vanuit de diverse rollen? Het is goed daar aandacht aan te besteden zodat iedereen steeds beter in zijn rol komt. En dit langs de kernwaarden zoals die ontwikkeld zijn binnen Royal FloraHolland. Hierin zit een mooie rode draad waarin ik het vertrouwen heb dat we elkaar nog beter gaan vinden."

Strategie rondom de drie B's

De tweede dag stond de strategie van Royal FloraHolland centraal. Marcel van Tol, voorzitter Ledenraad licht de verdieping op de strategie, verder toe; “We zijn de diepte ingegaan over de strategie rondom de drie B’s; Bestellen, Betalen, Bezorgen. Wat je ziet is dat de wisselwerking, tussen aan de ene kant de professionaliteit van het bedrijf en de kennis vanuit de sector, nieuwe ideeën oplevert.

Wat voor soort klanten heb je, wat voor soort diensten lever je. Dit gericht op deze drie onderwerpen. Heel goed om daar tijdens deze dagen meer over te horen en meegenomen te worden, als Ledenraad, in het proces. Het laat zien dat Royal FloraHolland echt in beweging is en op die manier werkt aan toekomstbestendigheid. Dat geeft vertrouwen dat we op de juiste weg zijn. Als kwekers delen wij de informatie over de praktijk. Het gaat niet alleen om data maar ook om kennis en gevoel. En daar zijn deze dagen heel nuttig voor."

"Tijdens de workshops werd met elkaar dieper ingegaan op deze onderwerpen en de conclusie is, dat je met elkaar, tot nieuwe inzichten komt. De strategie is helder en de te volgen koers is bekend. De praktijk is toch dat er altijd ontwikkelingen zijn die de koers beïn vloeden en dan is het goed om gezamenlijk deze zaken verder uit te diepen. Daarbij is de sectorkennis vanuit de kwekers essentieel om te delen met het bedrijf. Deze informatie kan dan weer gebruikt worden om de verdiepingsslag op bepaalde punten te maken. En daarin kunnen we elkaar goed helpen. De markt om ons heen is heel erg aan het veranderen. Wij moeten intern kloppend met elkaar zijn om extern de koers vast te houden en de strategie te kunnen realiseren” aldus Rieneke van der Houwen, Ledenraadslid.

Segmentatie ontwikkelt zich verder

Ook het onderwerp segmentatie stond prominent op de agenda. Het gaat daarbij om data, maar daarnaast is ook kennis van de sector en ervaringen als kweker ontzettend belangrijk om kwekers en kopers te begrijpen. Dit wordt een steeds belangrijker onderwerp wat zich duidelijk aftekent aan zowel de koperskant als aan de kwekerskant. Segmentatie is een belangrijk onderwerp en zal zich verder ontwikkelen. Als coöperatie moeten we daar op de goede manier op inspelen en onze organisatie op inrichten.