Royal floraholland steven david3

De directie van Royal FloraHolland hecht er zeer aan persoonlijk in gesprek te blijven met leden van onze coöperatie over actuele thema’s. Leden worden daarom van harte uitgenodigd voor een gesprek. Enerzijds om te weten wat er bij de bedrijven van onze leden speelt en hoe wij daarop in kunnen spelen. Anderzijds om inzicht te krijgen in de knelpunten binnen onze coöperatie en ons bedrijf en de vragen die leven.

Als lid van Royal FloraHolland bent u vast geïnteresseerd in wat er bij het bedrijf speelt, voor welke keuzes we staan, wat de achtergrond van besluiten is en wat dat voor u betekent. Daarom is gezocht naar een nieuwe manier hoe we met onze leden, ook in corona-tijd, een open en constructief gesprek met elkaar kunnen voeren.

Tijdens de Dag van de Coöperatie hebben we dit ook gedaan. Wij vonden dat zeer waardevol. Daarom willen we in dit nieuwe jaar graag maandelijks met een kleine groep leden in gesprek, vooralsnog online (via Teams). Algemeen directeur Steven van Schilfgaarde en financieel directeur David van Mechelen nodigen u van harte uit om aan te schuiven. Zij willen dan uiteraard ook graag horen wat er bij uw bedrijf speelt. "Vertel ons wat u bezighoudt, waar u tegenaan loopt en wat er verbeterd kan worden binnen ons bedrijf."

Aanmelden