Royal floraholland stevenvanschilfgaarde 1220

Corona is in 2020 van grote invloed geweest op de sierteelt. De sector heeft niet stil gezeten en maakt een bijzonder fundamentele transitie door. GROW kijkt met Steven van Schilfgaarde een klein beetje terug, maar vooral vooruit.

2020 is voor velen het jaar van corona. Maar het is toch ook het jaar dat de strategie van Royal FloraHolland verder werd uitgerold? "Onze sector heeft zich vorig jaar van zijn allerbeste kant laten zien. Ik ben dan ook enorm trots op de enorme veerkracht die de sector heeft getoond. Iedere kweker of handelaar heeft de crisis anders beleefd aangezien het voor elke ondernemer anders was. De coronacrisis maakt heel duidelijk dat de wereld om ons heen verandert. Trends die we al zagen, zetten in rap tempo door. De sector digitaliseert en internationaliseert. We zien steeds meer consolidatie, niet alleen in de handel, maar ook aan de productiekant. We zien daarnaast dat de vraag naar duurzame producten toeneemt. Met onze strategie, die al in de steigers stond, spelen we daarop in. In 2020 konden we doorpakken, omdat we er aan het begin van de crisis gelukkig financieel goed voor stonden."

Noodzaak

"We ontwikkelen onze fysieke marktplaats tot een digitaal B2B- platform waar klanten zowel via de klok als direct kunnen handelen. En via dit platform maken we nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste koers is. Toch blijf ik vragen krijgen of dit nu wel zo nodig moet en of het allemaal wel zo snel moet. Sommige kwekers vragen mij op de man af of zij hier nu wel beter van worden. Mijn antwoord is een volmondig 'ja'. Om digitalisering kunnen we niet meer heen. Ik ben ervan overtuigd dat het beter is om als kwekers en kopers samen een eigen platform voor de sierteelt te ontwikkelen, in plaats van dit over te laten aan andere partijen binnen of buiten de sierteeltmarkt. Floriday zorgt ervoor dat we met elkaar de meest krachtige marktplaats in stand houden. We bundelen vraag en aanbod op één plek. Dit zorgt voor optimale prijsvorming. Dat is waarom onze coöperatie ooit is opgericht en dat blijft ons doel. Straks bieden we via ons platform nieuwe diensten waar iedere kweker en koper zijn voordeel mee kan doen. Of je nu groot of klein bent, lokaal of internationaal handelt, het maakt niet uit. Door te doen waar wij goed in zijn - het faciliteren van bestellen, betalen én bezorgen - kunnen onze klanten zich richten op waar zij goed in zijn. Zo optimaliseren we samen de totale sierteeltketen en blijven we samen sterk en krachtig."

Toekomstbestendige sierteelt

"Om dit mogelijk te maken, moeten we onze voet niet van het gaspedaal halen. 100% Digitaal is bijna voor iedereen nu zo ver. Onze prioriteit voor dit jaar is Landelijk Veilen met slimme logistiek. Dat is mogelijk dankzij onze joint venture Floriway. Ook is het inmiddels mogelijk voor internationale klanten om in Floriday in dollars te betalen. En op het gebied van milieucertificering zetten kwekers dit jaar ook een grote stap. Ik realiseer me dat dit consequenties heeft voor de bedrijfsvoering op de tuin en bij onze kopers. Voor de één is het beter te doen dan voor de ander, maar makkelijk is het nooit. Gelukkig hoeft niemand het alleen te doen. Mijn wens is dat we elkaar helpen om ons gezamenlijke doel te bereiken: een toekomstbestendige sierteeltsector. Ik roep iedereen op om mee te doen, want samen zijn we slimmer en beter. En uiteindelijk kunnen we met elkaar meer doen voor minder kosten dan ieder voor zich."