M sierteelt persfoto 21

Uit onderzoek blijkt dat criminelen graag meeliften op de logistiek in de sierteelt. De import en export van bloemen blijken helaas ideaal voor (drugs)smokkel, witwassen, arbeidsuitbuiting en fraude. Dit raakt iedereen die eerlijk zijn geld verdient, van kweker tot transporteur. Het kan dus ook uw bedrijf overkomen! Daarom starten partijen uit de sector, overheden en Meld Misdaad Anoniem een grootschalige campagne.

Om zicht te krijgen op wat er speelt en criminaliteit aan te pakken, is het van groot belang dat werknemers, ondernemers en andere direct betrokkenen signalen herkennen en dit melden. Daarom is een campagne gestart in samenwerking met de sierteelt, overheden en Meld Misdaad Anoniem. Een oproep om het bewustzijn binnen de sector te vergroten en om verdachte zaken te melden. Dat kan veilig en anoniem via M. 0800-7000 en online via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Risico's voor de sierteeltsector

De aanwezigheid van criminelen heeft een grote impact op bedrijven. Het leidt tot overlast en onveiligheid. Door intimidatie en afpersing komen mensen ernstig in de knel. Bedrijven kunnen financiële of imagoschade oplopen en het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Door crimineel gedrag te melden helpen medewerkers en ondernemers om dat te voorkomen.

Wat zijn signalen van criminele handel

Mensen die op hun werk getuige zijn van criminele handel of zaken zien die niet kloppen, kunnen dit melden via M. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Smokkel van illegale goederen
  • Verborgen ruimtes in verpakkingen en pallets
  • Vrachtauto's op ongebruikelijke locaties en tijdstippen
  • Medewerkers met een buitensporig bestedingspatroon
  • Onderhuur en het afschermen van panden
  • Ongebruikelijke orders en (contante) betalingen
  • Snelgroeiende concurrerende bedrijven (dekmantels)

Melden helpt!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en maakt geen deel uit van de politie. Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt ontvangt jaarlijks 17.000 meldingen waarmee dagelijks zaken worden opgelost.

Programma Weerbare Sierteeltsector

De campagne is onderdeel van het programma 'Weerbare Sierteeltsector'. Hierin werken overheidsinstanties en bedrijven samen tegen ondermijnende criminaliteit. In de stuurgroep zitten Royal FloraHolland, de VGB, de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC, Douane en Belastingdienst.

Meer informatie