Royal FloraHolland - Meermalige plantentrays steeds vaker een logische keuze voor de markt

19 oktober 2020
Royal floraholland plantentrays103

Als marktleider in transportverpakkingen voor bloemen en planten wil Royal FloraHolland meer doen met minder plastic. Meermalige plantentrays zijn een duurzaam alternatief voor eenmalige plantentrays en zorgen voor minder afval. Dat duurzaamheid in de sierteeltketen een belangrijk en actueel thema is, zien we terug in de toegenomen vraag naar duurzame trays.

Met ondertekening van het Plastic Pact in 2019 beogen we de milieueffecten van eenmalig gebruik van plastic verpakkingen zoveel mogelijk terug te dringen. Diverse acties hiertoe zijn al ingezet. Zo zijn zowel in 2018 als 2019 de huurtarieven verlaagd om het gebruik van meermalige plantentrays (en bloemenemmers) nog aantrekkelijker te maken. Daarnaast hebben we recent onafhankelijk onderzoek naar de milieu impact gedaan van diverse plantentrays. Hiermee maken we het makkelijker voor onze aanvoerders en kopers om vanuit duurzaamheidsoogpunt de juiste verpakking te kiezen voor hun producten.

C.J. Vianen: "Meermalige plantentrays eerste keuze"

Royal Floraholland Robbert Judels 2


Robbert Judels (Managing Director): "Groen Ondernemen is één van de kernwaarden van Vianen Flowerexport. Het is toch niet meer dan normaal, dat je nadenkt over hoe je de gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk beperkt? Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen. Dit is een proces, geen eindbestemming. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij de bouw van ons bedrijfspand, maar ook bij de keuze voor fust. Meermalige plantentrays zorgen voor veel minder plastic en zijn daarom ook onze eerste keuze. Biedt een kweker zijn product aan in zowel eenmalige als meermalige plantentrays? Dan kiezen we voor de meermalige variant. En daarnaast hebben deze trays ook voordelen voor ons intern proces: ze zijn stabieler, hebben vaste maten en werken goed op zowel de lopende band als de sorter. Ook blijven de labels veel beter bevestigd op deze trays. Voor ons is het gebruik van meermalige plantentrays dus heel logisch."

Stijgende lijn in gebruik van meermalige plantentrays

We zien het afgelopen jaren een toenemend gebruik van meermalige plantentrays. Vooral het gebruik van Floratino en het rode plantenfust stijgt harder dan de eenmalige trays. In Nederland zien we groei bij grote tuincentra, maar ook vanuit Duitsland zien we toenemende interesse en een grotere focus op duurzaamheid, ook bij consumenten.

Welke plantentray is het meest duurzaam?

Er valt tegenwoordig heel wat te kiezen: meermalige, eenmalige plastic of kartonnen plantentrays. Wat is nu de impact op het milieu van deze verpakkingen? Onafhankelijk onderzoek toont duidelijk aan, dat de meermalige tray de meest duurzame oplossing is en de minste impact heeft op het milieu. De kartonnen eenmalige trays scoren beter dan de eenmalige plastic trays.

Onderstaand beeld laat zien wat de resultaten zijn per land. De eindscore is het totaal van alle milieuthema's. De belangrijkste milieuthema's klimaatverandering en waterconsumptie zijn apart weergegeven.

Royal Floraholland Lca Infographic

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact op met ons Contact Center.