Royal floraholland marcel van tol 22april

De kogel is door de kerk: op 20 mei komt er een extra Ledenraadvergadering. Dit heeft de Ledenraad besloten. Ledenraadsleden hadden tijdens een stemming op 22 april het laatste woord over het verzoek van de petitie Florinee. Voorzitter Marcel van Tol: "Een besluit waar we als Ledenraad zorgvuldig aan gewerkt hebben." Lees hier zijn column.

Geen herrie maar oplossingen

De afgelopen weken werden gesprekken gevoerd met een groot aantal leden. Dit informele traject liep naast de formele petitieprocedure. Wat schuilt er achter het vinkje dat leden bij de petitie hebben gezet? Wat vinden leden die niet hebben getekend? Uit de gesprekken kwam naar voren dat Floriday en digitale milieuregistratie en -certificering de twee heetste hangijzers zijn. Voor Floriday is de boodschap helder: los het op. Wat is bedacht, moet gewoon functioneren. Het geluid is niet nieuw, maar het geduld raakt op. Het goede nieuws: daar wordt hard aan gewerkt. De Ledenraad heeft de rauwe werkelijkheid van digitalisering op de tuin en bij kopers al naar binnen gebracht. Dit kwam ook uit de ledensessies van november/december. Er ligt inmiddels al een andere aanpak.

Bij milieuregistratie en -certificering zit de weerstand op een aantal dingen. Het principe, de kosten, de uitvoerbaarheid en het commitment van de handel. De Ledenraad buigt zich hier opnieuw over. Hoe ga je hiermee om in het kader van de duurzame marktplaats die we willen zijn? We hoorden ook dat er nog veel onduidelijk is over Floriway en er leven vragen over de rol en positie van de Ledenraad.

Van dialoog knapt de coöperatie op

Wie "gaat" waarover in onze coöperatie? Wat mag de directie besluiten? Wanneer moet de RvC goedkeuring geven? En de Ledenraad? De afgelopen twee jaar is dat een constante zoektocht gebleken. Natuurlijk staan de spelregels op papier. In 2018 zijn na een zorgvuldig traject de statuten en reglementen door de leden vastgesteld. Die kunnen en mogen we niet negeren. Al coöpererend en zeker in coronacrisistijd, kan het vragen oproepen en soms gaan schuren. Wat is nou de goede werkwijze in de praktijk? Daarover voert de Ledenraad met de RvC en directie ook het gesprek. Want van dialoog knapt de coöperatie op. Naar buiten toe kunnen we daar misschien opener over zijn.

We gaan verder dan het advies van de 3 voorzitters

Naast de gesprekken was er voor de Ledenraadsleden vooral veel leeswerk. Piekdrukte, kun je wel zeggen. Een recordaantal pagina's werd voor het agendapunt petitie Florinee aangeleverd: juridische stukken, e-mails en de vele mediaberichten geïnitieerd door de gangmakers achter de petitie.

De Ledenraad heeft besloten: er komt een extra Ledenraadvergadering waar ieder lid zijn zegje kan doen. Leden praten met leden. We willen maximaal ruimte bieden voor een goed gesprek. En houden ons daarbij aan de spelregels van de coöperatie. We kunnen nu eenmaal geen besluiten nemen die niet tot onze bevoegdheden horen. Daarom kunnen we niet alle verzoeken inwilligen.

We gaan wel verder dan het advies van de drie voorzitters aan de Ledenraad. De Ledenraad heeft namelijk besloten tot het toewijzen van het verzoek om een informele vergadering van de Ledenraad te houden op donderdag 20 mei 2021 ter bespreking van de bezwaren van de verzoekers voor zover deze betrekking hebben op de adviesrol van de Ledenraad en de uitvoering van de strategie.

Waar gaan we het over hebben op 20 mei?

Op 20 mei gaan we het dus hebben over de uitoefening van de adviestaken door de Ledenraad op de genoemde punten en de uitvoering van de strategie. We hebben als Ledenraad onze kracht al laten zien, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Wij staan achter de strategie. Ook de Ledenraad denkt dat daarom het intrekken van de besluiten niet in het belang van de coöperatie is. Maar we vinden ook dat de uitvoering van de strategie op onderdelen beter had gekund en gemoeten. Om recht te doen aan de bezwaren van de petitie voor zover die betrekking hebben op de uitvoering van de strategie, willen we daarom maximaal ruimte bieden voor het gesprek.

20 mei is een beeldvormende vergadering, geen besluitvormende vergadering. In een kort na 20 mei te houden formele Ledenraadvergadering beoordelen de Ledenraadsleden alles wat is ingebracht en trekken we een conclusie.

Ik hoop u van ganser harte te zien op 20 mei aanstaande!

Bekijk de video van de petitiegesprekken die de Ledenraad in het informele traject heeft gevoerd: