Royal floraholland marcel van tol 2

Het is nu ruim een week geleden dat de voorzitter van de Ledenraad van Royal FloraHolland de petitie Florinee per email overhandigd heeft gekregen. Hoe staat het ermee?

Marcel van Tol: "We lopen nu twee routes. We zetten netjes de formele stappen, zoals dat moet volgens onze statuten. Dit is de eerste keer dat we een petitie overhandigd krijgen. Ik wil dit zorgvuldig en goed oppakken. Maar hoe die route ook verder loopt, de ondertekenaars geven een helder signaal af dat ze niet tevreden zijn. Daar moeten we wat mee."

Aanvullende vragen

Om de petitie formeel in behandeling te kunnen nemen, moet worden vastgesteld of aan de voorwaarden is voldaan: of er ten minste 250 bevoegde stemmen zijn uitgebracht en of de petitie 5% van het stemaandeel van onze coöperatie heeft. "Om dat te kunnen vaststellen, hebben we aanvullende vragen gesteld aan Mr. F.J. Hordijk van Cees Advocaten N.V die namens Florinee optreedt. We hopen daar zo spoedig mogelijk een reactie op te ontvangen."

In gesprek gaan

"Los van het formele proces, pakken we de handschoen sowieso informeel op. We gaan met de Ledenraad ophalen wat er leeft bij de groep ondertekenaars van de petitie. Ondertekenaars van de petitie krijgen binnenkort een uitnodiging voor een gesprek met ons. Onze ledenraadscommissie Ledenbinding heeft daarover deze week al overleg gehad. We houden iedereen van de voortgang op de hoogte."