Royal FloraHolland - Ledenraad: extra Ledenraadvergadering om recht te doen aan bezwaren petitie

22 april 2021
Noodrem1 petitie royalfloraholland

Vandaag heeft de Ledenraad gestemd over het verzoek van de noodrempetitie. De Ledenraad heeft besloten dat er een extra informele ledenraadvergadering komt waar alle leden kunnen spreken op 20 mei 2021.

De Ledenraad heeft besloten tot het toewijzen van het verzoek van de noodrempetitie om een extra informele vergadering van de Ledenraad te houden op donderdag 20 mei 2021 ter bespreking van de bezwaren van de verzoekers voor zover deze betrekking hebben op de adviesrol van de Ledenraad en de uitvoering van de strategie. Dit verzoek is met 96,88% van de stemmen aangenomen.

De twee andere verzoeken zijn niet ingewilligd, deze werden met 81,25% van de stemmen verworpen.

Het besluit van de Ledenraad gaat verder dan het advies van de drie voorzitters aan de Ledenraad. De Ledenraad wil hiermee maximaal ruimte bieden voor het gesprek met leden om recht te doen aan de bezwaren van de petitieverzoekers voor zover deze betrekking hebben op adviesrol van de Ledenraad en de uitvoering van de strategie.

De Ledenraad is tot dit besluit gekomen op basis van gesprekken die zij met een groot aantal leden heeft gevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de ondertekenaars van de petitie vooral zorgen hebben over het functioneren van Floriday en er leven verschillende bezwaren over de digitale milieuregistratie en -certificering. Bovendien is er nog veel onduidelijk over Floriway en zijn er vragen over de rol en positie van de Ledenraad. Ook niet ondertekenaars van de petitie herkennen dit geluid, maar vinden het gekozen middel te heftig.

Uitvoering strategie had op onderdelen beter gekund en gemoeten

Marcel van Tol, voorzitter van de Ledenraad: "De Ledenraad heeft in zijn besluit aangegeven achter de strategie van Royal FloraHolland te staan. Wel is de Ledenraad van mening dat de uitvoering van de strategie op onderdelen beter had gekund en gemoeten. Verder vinden we dat wij als Ledenraad in onze kracht staan, maar dat er ruimte voor verbetering is in de contacten met leden en de uitoefening van de adviestaken."

De Ledenraad wil hierover met de leden in gesprek in een informele vergadering van de Ledenraad. Alle leden van Royal FloraHolland kunnen hier spreken. Deze extra Ledenraadvergadering zal plaatsvinden op donderdag 20 mei. In een kort na 20 mei te houden formele Ledenraadvergadering beoordelen de Ledenraadsleden alles wat is ingebracht en wordt een conclusie getrokken.

Lees hier meer over dit besluit in de column van Marcel van Tol, voorzitter van de Ledenraad.