Royal floraholland kruisbestuiving anco pure vanda 02

Het regieteam Lidmaatschap organiseert vanaf 18 januari 2021 consultatiesessies over de belangrijkste uitgangspunten voor een nieuw lidmaatschapsmodel. Meld u aan!

We willen graag van ú horen wat u de belangrijkste uitgangspunten van een nieuw lidmaatschapsmodel vindt en hoe u kijkt naar de verdere uitwerking daarvan.

Wat vinden leden?

Vorig jaar augustus heeft het regieteam Lidmaatschap tijdens de eerste consultatiesessies met leden gesproken over een nieuw Lidmaatschapsmodel voor Royal FloraHolland (RFH). Wij hebben toen de probleemstelling en onze ideeën voor een indeling naar typen kwekers getoetst.

In deze tweede ronde consultatiesessies in januari hoort u waar we nu staan en wat er met uw inbreng is gebeurd. Maar het belangrijkste: we willen weten wat u de belangrijkste uitgangspunten van een nieuw lidmaatschapsmodel vindt.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?

In januari krijgt u tijdens de consultatiesessies dus de kans om mee te praten over de uitgangspunten van het nieuwe lidmaatschapsmodel. In kleine groepen bespreken we één van de volgende vijf deelonderwerpen:

1. Binding: Hierbij gaat het om de argumenten waarom je als kweker lid wilt zijn van Royal FloraHolland. Het gaat om de toegevoegde waarde voor leden.
2. Rol: Bij rol praten we over het hogere doel van het lidmaatschapsmodel; wat willen we
ermee bereiken en hoe.
3. Rechten en Plichten: Hier gaan we in gesprek over dat het lidmaatschap niet vrijblijvend is. Wat wordt er gevraagd van leden en wat krijgen ze ervoor terug.
4. Toegang: Bij toegang praten we over eventuele deuren en drempels voor diensten aan leden en aan andere relaties.
5. Differentiatie: Bij Differentiatie gaan we het hebben over hoe we het lidmaatschap voor een steeds grotere verscheidenheid aan kwekers relevant kunnen houden.

U kunt bij uw aanmelding aangeven over welk onderwerp u bij voorkeur meepraat.
Vanwege corona vinden alle consultatiesessies online plaats via Zoom.

MELD U NU AAN

Data consultatiesessies lidmaatschap

Maandag 18 januari: 15.30 - 17.00
Woensdag 20 januari: 15.30 - 17.00
Maandag 25 januari: 15.30 - 17.00 uur
Donderdag 28 januari: 18.30 - 20.00 uur

Vrijdag 22 januari: 10.00 - 11.30 uur (CET, Amsterdamse tijd)

Vrijdag 22 januari: 13.00 - 14.30 uur