Royal floraholland verdeelproces

Royal FloraHolland doet onderzoek naar de wenselijkheid en bedrijfseconomische haalbaarheid van een lokale veiling naast Landelijk Veilen. De afgelopen periode hebben er vier sessies met de klankbordgroep plaatsgevonden. Hoe is het gegaan?

In de klankbordgroep zitten zowel kwekers als kopers. De laatsten vaak op persoonlijke titel. Tijdens deze sessies zijn vier ingrediënten benoemd die de zorgen van kwekers en kopers rondom Landelijk Veilen kunnen wegnemen. Dat zijn achtereenvolgens: producten kunnen zien, overzicht op de klokken, etalagefunctie en tijdige ontvangst van product. Na de zomervakantie werken we de oplossingsrichtingen in detail uit en toetsen we deze met de klankbordgroep. Ook toetsen we dan de business case.

We zien mogelijkheden voor een bevredigende oplossing waarbij de diverse belangen samenkomen. De verwachting is dat dit najaar een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Meer informatie

Neem contact op met het Klant Contact Center.