Royal floraholland ibh export thomas plukaar

Het verhogen van de betrouwbaarheid van de productinformatie en -foto’s is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de marktplaats en voor het verbeteren van de inkoopbeleving van kopers bij het veilen. Dit wordt nóg belangrijker in een wereld die verder digitaliseert en internationaliseert. We intensiveren o.a. de kwaliteitscontroles van productfoto's, maar er moet nog veel meer verbeteren. Daar werken we aan. Samen met kopers én met aanvoerders.

In mei deden wij onderzoek naar het verbeteren van de betrouwbaarheid van aanvoerinformatie. De meerderheid van de respondenten onderschreef daarin de meerwaarde van de Quality Index bij het inkopen van een product. Deze toont de betrouwbaarheid van de foto, keur- en sorteringskenmerken van producten op het klokfront.

Aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste productinformatie. Wel helpen wij hen om de door hen aangeleverde productinformatie te verbeteren. De Quality Index dient daarbij als hulpmiddel. Voor inkopers helpt de Quality Index bij selectie en inkoop van hun producten. Zij kunnen beter inschatten welke aanvoerder betrouwbaar is en welk risico zij willen lopen bij aankoop van producten.

De huidige Quality Index

De huidige Quality Index is gebaseerd op het aantal reclamaties dat aanvoerders in de afgelopen acht weken op klokpartijen hebben ontvangen. Daarbij wordt in de berekening standaard één reclamatie niet meegerekend. Een groot deel van de reclamaties wordt echter veroorzaakt door een relatief kleine groep aanvoerders. Als we in onderstaande tabel bijvoorbeeld alleen naar kwekers met een C-score kijken, blijkt dat zij maar 6% van alle partijen aanvoeren maar daarmee wel 34% van alle reclamaties veroorzaken. En dit komt niet duidelijk naar voren in de huidige Quality Index.

De vernieuwde Quality Index

Om dit inzicht duidelijker weer te geven is gewerkt aan een nieuwe Quality Index. De vernieuwde Quality Index geeft weer hoeveel procent van de partijen foutloos wordt aangevoerd door een aanvoerder. Dit percentage is gebaseerd op het aantal geconstateerde afwijkingen in aanvoerinformatie die kwekers in de afgelopen 62 weken op klokpartijen hebben ontvangen. Dat is dus een veel langere periode dan bij de huidige Quality Index. Deze afwijkingen kunnen zowel voor het veilen (via kwaliteitscontroles) als na het veilen (door reclamaties) zijn geconstateerd.

Aanvoerders die minder dan 50 partijen in 62 weken aanvoeren, krijgen geen score. Dit betreft ongeveer 0,2% van de aangeboden partijen. In september vertellen wij u meer over onze aanpak in het belonen van kwekers die bijna altijd foutloos aanvoeren en sanctioneren van kwekers die voor veel reclamaties zorgen.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center. Zij helpen u graag.