Royal floraholland 20160418 35

Met Landelijk Veilen concentreren we vraag en aanbod van bloemen en planten op een landelijke, digitale klok. Zo optimaliseren we de prijsvorming. Ook wordt er in de toekomst locatie-onafhankelijk geveild. In voorbereiding op deze landelijke, digitale klok harmoniseren we de verschillende veilmethoden. Ná de piekperiode van 2021 wordt aantallen drukken de norm.

Sinds de fusie in 2008 worden er op de exportlocaties van Royal FloraHolland verschillende veilmethoden gehanteerd. Zo is het nu nog mogelijk om in Aalsmeer en Rijnsburg via spraak of via aantallen drukken in te kopen, waar in Naaldwijk alleen via aantallen drukken ingekocht kan worden. Deze verschillende veilmethoden worden in aanloop naar de digitale, landelijke klok gelijkgetrokken. Aantallen drukken is daarbij de norm. Dit houdt in dat een koper niet langer met audio (spraak) zijn koopintentie op de veilingklokken van Royal FloraHolland kan aangeven. Dit geldt voor alle veilgroepen.

Aantallen drukken

Bij aantallen drukken geeft een koper zijn koopintentie in door middel van het opgeven van een aantal. Met aantallen drukken vermindert het aantal verstoringen tijdens het veilproces. Bijgeluid, vragen of opmerkingen kunnen de cadans van het veilen straks niet meer verstoren. Aantallen drukken past ook beter bij een internationale marktplaats; regelmatig zijn (internationale) inkopers niet (goed) te verstaan door de Veilingmeester. Met aantallen drukken voorkomen wij dit probleem.

Aantallen drukken biedt ook nieuwe toekomstige mogelijkheden, zoals multitransactie veilen of automatisch bieden. Het inkopen in twee stappen, waarbij eerst de prijs wordt vastgesteld en daarna de keuze voor het aantal fusten wordt gemaakt, is straks niet meer mogelijk.

Ná de piekperiode

Op voorstel van de werkgroep met Veilingmeesters is besloten om aantallen drukken in te voeren ná de piekperiode van 2021. Een exacte (start)datum is nu nog niet gesteld, maar wordt begin volgend jaar bekend gemaakt. In de tussenliggende periode ontwikkelen wij alternatieven voor opties die komen te vervallen als er geen spraak meer mogelijk is. Denk hierbij aan mogelijke oplossingen voor klant-specifieke aantallen, eventueel een speciale knop komen voor abuismeldingen of op welke wijze wij retail-klokkopers kunnen ondersteunen. Hierover volgt later meer informatie. Ook gaan wij inkopers ondersteuning bieden in hun overstap naar aantallen drukken.

Op alle exportlocaties is het echter nu al mogelijk om aantallen te drukken. Gebruikt u nu nog audio (spraak) voor uw inkopen op de klok? Dit is over een aantal maanden niet meer mogelijk. Bereid u goed voor en stap daarom nú al over op aantallen drukken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Contact Center.