Royal Flora Holland Kruisbestuiving Anco Pure Vanda 130921
De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Dit zorgt voor een toenemende vraag naar milieu-footprint berekeningen van tuinbouwproducten. In de tuinbouwsector is hiervoor nog geen EU erkende standaardmethodiek met een wereldwijde dekking. Daarom werkt een consortium van bedrijven, met daarin een leidende rol voor Royal FloraHolland, aan een eenduidige standaard rekenmethode.
Het doel van deze samenwerking is om te komen tot een uniforme, ketengeaccepteerde Europese standaard voor milieu-footprint berekeningen van tuinbouwproducten.

Eenduidige berekening milieuvoetafdruk met Hortifootprint
“Vorig jaar zomer is het rapport Hortifootprint Category Rules gepresenteerd. Het biedt eenduidige rekenregels voor de milieu-footprint berekening voor zowel sierteelt als groenten en fruit” vertelt Albert Haasnoot (Programma manager duurzaamheid bij Royal FloraHolland). “De methodiek is zoveel mogelijk in lijn met de Europese richtlijnen en resulteert in een objectieve en gestandaardiseerde methodiek voor het berekenen van de milieu-footprint van tuinbouwproducten. De publicatie van dit rapport is een belangrijke stap om aan de slag te gaan met het inzichtelijk maken van duurzaamheid op een integrale manier binnen de sector. Onze leden en klanten kunnen nu de milieufootprint voor hun eigen producten inzichtelijk laten maken en binnen hun keten gebruiken voor inzet en discussies over duurzaamheid”.

Volgende fase: open consultatie
Op dit moment werken we aan de Europese rekenregels voor het berekenen van de milieu-footprint van sierteeltproducten. Het project is nu toe aan de open consultatie fase. In deze fase nodigen we levenscyclusanalyse (LCA) experts en sectorgenoten uit om terugkoppeling te geven over de eerste versie van deze Europese rekenregels. We verwachten eind 2022 het project helemaal af te kunnen ronden.

Wilt u meewerken aan de open consultatie?
U kunt zich hier aanmelden

Consortiumpartners
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van experts van Wageningen Economic Research, Blonk Consultants en PRé Sustainability. Penvoerders zijn GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland. Daarnaast zijn MPS, ABN AMRO Bank N.V., Rabobank en Glastuinbouw Nederland als consortiumpartners betrokken bij de ontwikkeling en hebben zij het project mede mogelijk gemaakt. Het ministerie van LNV via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ondersteunt het project financieel.

Meer weten