David van Mechelen
In deze reeks columns geven we het woord aan directie en managers van Royal FloraHolland. Dit keer vertelt CFO David van Mechelen over de unieke rol van Royal FloraHolland binnen de sierteeltsector.
Die rol brengt met zich mee dat alle ogen in de sector op ons zijn gericht. En steevast heeft iedereen zijn mening klaar. Die meningen zijn vaak zeer uiteenlopend, waarbij buitenstaanders zullen denken ‘hebben ze het wel over dezelfde coöperatie’.

Dat zullen ze misschien ook wel bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben gedacht tijdens het brede onderzoek, dat ze uitvoerden in het kader van de vergunningaanvraag voor Floriway. Ik kan niet anders zeggen dan dat de ACM zeer grondig te werk is gegaan. Ze hebben heel veel marktinformatie geanalyseerd, een groot aantal interviews gehouden met de relevante spelers en daarnaast ook nog eens een enquête uitgezet onder 3477 kwekers, 1273 kopers en 133 vervoerders. De responspercentages van afgerond respectievelijk 40, 27 en 46 vormen het bewijs van de grote belangstelling vanuit de sector.

Geen relevante marktmacht

De ACM besloot tot een breder onderzoek mede op grond van vele signalen en directe berichten gericht aan de ACM vanuit kopers, kwekers, en transportbedrijven over de vermeende dominantie van Royal FloraHolland. De ACM heeft zelfs de conclusies van de fusieaanvraag uit 2007 tegen het licht gehouden. Die brede scope verklaart overigens waarom het onderzoek best veel tijd in beslag nam. Tijdens het onderzoek waren we intern best wel eens verbaasd als er weer aanvullende vragen werden gesteld of informatie opgevraagd. Achteraf zijn we blij met de gekozen aanpak van de ACM. Hun conclusies zijn klip en klaar. De ACM stelt vast dat Royal FloraHolland geen relevante marktmacht heeft, noch een dominante positie. Hoe duidelijk kan een uitspraak zijn?

Deze conclusies hebben betrekking op alle aspecten van onze dienstverlening alsmede de combinatie van verschillende vormen van dienstverlening. Dus niet alleen goedkeuring voor Floriway, maar ook geen belemmering voor combinatie van dienstverlening met inbegrip van Floriday en Floriway. Ik begon deze column met de rol van Royal FloraHolland. Daarover spreekt de ACM zich heel duidelijk uit. Was er in het besluit inzake de fusie van Bloemenveiling Aalsmeer en FloraHolland uit 2007 in de marktafbakening nog sprake van het vermarkten van sierteeltproducten, nu is de definitie het faciliteren van sierteelttransacties. Dat is een veel ruimere uitleg. Het betreft dus niet alleen het daadwerkelijk vermarkten en het financieel afhandelen van transacties, maar ook het fysiek mogelijk maken van deze transacties door het aanbieden van faciliteiten zoals ruimtes, docks, karren en fusten. De ACM maakt dus geen onderscheid tussen direct en klok en ziet dit als één gezamenlijke markt. Duidelijkheid hierover voorkomt discussies in de toekomst.

Gebruikersdata zijn veilig

Soms bereiken ons berichten dat er kwekers en kopers zijn die zich zorgen maken over mogelijk verkeerd gebruik van hun gegevens in Floriday. Ook hier doet de ACM een heldere uitspraak over. Hun conclusie is dat gebruikersdata veilig zijn en aan alle ACM-vereisten wordt voldaan. Ook deze conclusie is zo duidelijk als maar zijn kan.

Natuurlijk zijn de uitkomsten van het ACM onderzoek belangrijk voor RFH zelf. Maar ze zijn zeker zo belangrijk voor onze leden, overige kwekers, de sierteelt-transportbedrijven en de kopers. Het onderzoek en de conclusies geven duidelijkheid en naar ik hoop ook rust. Dat is in het belang van de sector en alleen al vanuit die optiek is RFH blij met de uitkomsten. Nu alle twijfel is weggenomen is de weg vrijgemaakt voor de verdere uitrol van alle aspecten van onze strategie (Bestellen-Betalen-Bezorgen).

We zouden bijna vergeten dat de aanleiding voor het ACM onderzoek de vorming van Floriway was. Met de seinen op groen kunnen we met Van Zaal, De Winter en Wematrans nu aan de slag om de Floriway organisatie vorm te geven. Het zal nog even duren, maar ik kijk er naar uit het Floriway logo op de weg tegen te komen.

David van Mechelen,
CFO Royal FloraHolland