Royal Flora Holland Ledenraad 20200123 15
Behoort u tot de kring van leden van Royal FloraHolland en bent u betrokken bij wat onze Ledenraad doet? Meld u dan uiterlijk 24 oktober 2021 aan als Kandidaat Ledenraadslid.
De Ledenraad bestaat per 1 januari 2021 uit 40 leden en is, sinds de start in 2019, betrokken bij belangrijke beslissingen en ontwikkeling van beleid. Wij zijn een belangrijk klankbord voor de directie.

Wij toetsen de visie, strategie en realisatie van het beleid aan de alledaagse werkelijkheid van kwekers en maken signalen ‘vanaf de tuin’ bespreekbaar. Zo kan het bedrijf goed afgewogen keuzes maken en oplossingen bedenken vanuit het ledenbelang. Op die manier zijn wij, als ledenraad, van toegevoegde waarde voor de kwekers.

De Ledenraad is verantwoordelijk voor een goede dialoog tussen de leden, de Ledenraad en het bedrijf. Om de advies- en signaalfunctie goed te vervullen, moet de Ledenraad weten wat er leeft en speelt onder de leden. Onder meer tijdens ledensessies worden ervaringen en signalen van leden verzameld. Deze worden betrokken in de gesprekken met de directie.

De voordelen voor leden

 • Betrokkenheid bij en advisering van de directie over strategie en beleid;
 • De mogelijkheid om (commissie)vergaderingen op afstand bij te wonen;
 • De mogelijkheid om uw netwerk in de sector te vergroten;
 • Opleidingen, coaching en nieuwe ervaringen (bijvoorbeeld in commissies) opdoen om uw kennis te vergroten en vaardigheden te verbeteren.

Wat verwachten wij van u?

 • U bent (gedeeltelijk) eigenaar van een lidbedrijf en/of statutair bestuurder in een lidbedrijf van Royal FloraHolland.
 • Betrokkenheid bij de coöperatie, doordat u wil weten wat er speelt bij collega-kwekers, binnen het bedrijf Royal FloraHolland en in de sector.
 • Inzicht in de belangen van de leden van RFH en de ontwikkelingen binnen hun bedrijven, zowel nationaal als internationaal;
 • Beleidsmatig kunnen denken en handelen;
 • Gevoel voor verhoudingen bij coöperatief ondernemen;
 • Een onafhankelijke opstelling in het belang van het geheel;
 • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
  Goede beheersing van de Engelse taal of bereid die zich eigen te maken;
 • Sociaal vaardig;
 • U beschikt over voldoende tijd om de functie naar behoren te kunnen vervullen (gemiddelde tijdsbesteding: 2 dagen per maand).

Aanmeldprocedure

1. Leden kunnen zich tot 24 oktober 2021 kandidaat stellen door te mailen naar: voordrachtscommissie@royalfloraholland.com
2. In oktober selecteert de Voordrachtscommissie van de Ledenraad de kandidaten aan de hand van interviews, waarbij een onafhankelijk HR-professional aanwezig is. Bij het selecteren van de kandidaten weegt een goede afspiegeling van het ledenbestand mee.
3. In november draagt de Voordrachtscommissie van de Ledenraad de geselecteerde kandidaten voor bij de ledenraadverkiezingen. Deze vinden eind november / begin december plaats. De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen door leden op hem of haar is uitgebracht.
4. Op de ‘Dag van de Coöperatie’ van 9 december 2021 worden de nieuwe leden definitief benoemd.

Nog vragen of wilt u meer weten?

Wilt u graag meer weten over hoe het is om zitting te nemen in de Ledenraad? Mail uw vraag naar ledenraad@royalfloraholland.com. De leden van de Ledenraad staan u graag te woord.