Royal FloraHolland | Blik vooruit: 2024
Terug naar overzicht

Blik vooruit: 2024

17 januari 2024

Steven van Schilfgaarde Royal Flora Holland groot

Met nieuwe energie beginnen we aan het nieuwe jaar. De omzet over 2023 was voor het tweede jaar op rij met een totaal van 5,1 miljard iets lager dan het jaar ervoor. Dit is teleurstellend, gegeven de grote kostenstijgingen waar iedereen mee geconfronteerd wordt. Hoewel 2023 nog altijd staat op de derde plaats qua omzet is de belangrijke vraag of wij in 2024 wel weer een hogere omzet kunnen realiseren en daarmee het tij keren. Dat kan alleen als we als hele sector gezamenlijk optrekken.

Het is natuurlijk altijd weer spannend wat de toekomst ons zal brengen, maar dit jaar belooft in vele opzichten memorabel te worden. De formatie in Nederland zal zoals het er nu uitziet resulteren in een kabinet, waarvan de samenstelling een primeur zal opleveren. Daarnaast zijn er begin juni verkiezingen voor het Europees Parlement. Als internationaal opererende sector zijn die voor de Sierteelt van groot belang. De uitslag van de verkiezingen in Amerika krijgt pas volgend jaar januari zijn beslag, maar in de aanloop daar naar toe zullen de effecten al merkbaar zijn. Vanuit Royal FloraHolland gaan we op volle kracht door met de uitrol van onze strategie. Dat betekent het verder doorontwikkelen van onder meer Floriday, centraal veilen, orderpicken en tijdvaklevering. Daarnaast gaan we door met het ontwikkelen en optimaliseren van onze fysieke hubs. Aalsmeer-Oost krijgt steeds meer concrete vorm en we zijn bezig met het ontwikkelen van een plan voor Mars, het braakliggend terrein in Naaldwijk. Het uiteindelijke doel van al die zaken is het efficiënter maken van de keten. Dat lukt het beste als kwekers, kopers en andere ketenpartners inspelen op de kansen die de diverse innovaties bieden. Die kansen zijn er volop, maar zullen we met elkaar en ook ieder voor zich moeten benutten. Ik ben daar best optimistisch over. Ik ben onder de indruk van de grote betrokkenheid van onze leden en ook van de passie en ondernemerschap van kopers en andere ketenpartners.


Duurzaamheid
Een belangrijk thema zal ook in 2024 duurzaamheid zijn. Dat is geen trend van voorbijgaande aard, maar een thema dat in de volle breedte permanent hoog op de agenda zal blijven. Het gaat daarbij om aspecten als energie, gewasbescherming, water en veiligheid. Over duurzaamheid kunnen we niet duidelijk genoeg zijn. Het betekent dat we daarover ook knopen moeten doorhakken. Bijvoorbeeld op het gebied van milieucertificering. Alleen door het bieden van duidelijkheid kunnen we de consument in binnen- èn buitenland overtuigen van het duurzame karakter van onze sector. Door dat voor ons uit te schuiven, schieten we ons uiteindelijk zelf in de voet. In de tweede week van januari was ik met de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen, Evert van Helvoort, op werkbezoek in Kenia. Wij hebben daar een groot aantal farms bezocht en hebben met heel veel kwekers goede en lange gesprekken gevoerd. Wij waren verrast en onder de indruk over de stappen die in Kenia zijn gezet op het gebied van alle aspecten van duurzaamheid. Niet alleen op het gebied van gewasbescherming, maar ook op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit en niet te vergeten op het sociale vlak. Dat is echt indrukwekkend. Als sector liggen we steeds meer onder het vergrootglas. Uit onderzoek van Hortipoint blijkt dat 70% van de 700 deelnemers aan de enquête positief gestemd is over 2024, maar zich zorgen maakt over het imago van de sector. Laten we goed beseffen dat onze reputatie wordt bepaald door ons doen en laten. Als we zorgen dat daar weinig op aan te merken, kunnen we werk maken van verbetering van ons imago. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor Bloemenbureau Holland. Deze week vindt de draagvlaktoets voor een AVV onder de handel plaats. Als die net als onze kwekers ja zegt, ligt de weg vrij om met elkaar het duurzame karakter van de sierteelt uit te dragen richting onze belangrijke stakeholders.

Steven van Schilfgaarde,
CEO, Royal FloraHolland