Royal FloraHolland | Controles op sierteeltmarktplaats…
Terug naar overzicht

Controles op sierteeltmarktplaats tegen criminele inmenging in de sector

5 december 2023

Tfoc weerbare sierteelt Royal FloraHolland
Dat criminelen graag gebruik maken van bestaande logistieke netwerken om wapens en drugs te ervoeren, is al langer bekend. De vele (inter-)nationale transportbewegingen maakt de sierteeltsector interessant voor criminelen. Royal FloraHolland streeft naar een betrouwbare en transparante marktplaats en werkt daarom samen met douane, landelijke politie en andere overheden om iedereen in de sector en op onze hubs een veilige werkomgeving te bieden.

Facilitated Organized Crime controles
Op 28 en 29 november 2023 zijn er Transport Facilitated Organized Crime-controles (TFOC) gehouden op onze hubs in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk. Naast controles zijn er volop tips gegeven om signalen van criminaliteit te herkennen en misstanden te melden om zo de bewustwording te vergroten.

Gestolen trailer
Tijdens de controles zijn 9 bedrijven bezocht. In een aantal gevallen was daarbij sprake van signalen van mogelijke betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit en/of overtreding van het veilingreglement van Royal FloraHolland. In totaal zijn 140 vrachtwagens volledig onderzocht. Ook werden papieren gecontroleerd en is gekeken of chauffeurs zich hielden aan rij- en rusttijden. Speciale speurhonden zochten naar verboden vracht. Meer dan 10 processen-verbaal zijn opgemaakt vanwege overtredingen van de Arbeidstijdenwet en/of de Wet Wegvervoer Goederen. Bij een aantal bedrijven volgt nader onderzoek, omdat er twijfels zijn over de arbeidsomstandigheden en er mogelijk sprake is van slecht werkgeverschap. Tijdens de controle is een gestolen trailer teruggevonden en een partij Poolse sigaretten in beslag genomen, waarover geen accijns was betaald.

Samenwerken werken aan een weerbare sierteeltsector
Onder de noemer Weerbare Sierteeltsector werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sector, waaronder Royal FloraHolland al enige jaren samen om de sierteeltsector te beschermen tegen criminele inmenging. De focus ligt daarbij op preventie en bewustwording, bijvoorbeeld door het doen van controles zoals deze.