Royal FloraHolland | Update over het onderhoud aan de…
Terug naar overzicht

Update over het onderhoud aan de koelcellen in Naaldwijk

1 december 2023

RFH NLW drone 1
Inmiddels zijn we al enkele maanden bezig met het voorbereiden van en sinds kort gestart met het onderhoud van de koelinstallaties in Naaldwijk. Het gaat hierbij om het onderhoud van de installaties die koelcellen A002 t/m A006 en A101 t/m A104 van de juiste temperatuur voorzien.

Het onderhoud verloopt volgens planning. De werkzaamheden rondom het weghalen van de leidingen op het dak zijn bijna afgerond. Daarna begint het verwijderen van de leidingen in de koelcellen. Alle leidingen zijn leeg gehaald en schoongespoten. Bij het verwijderen van de leidingen kun je alsnog iets van ammoniak ruiken, omdat de binnenkant van de leidingen die geur nog hebben. We hebben meerdere voorzorgsmaatregelen genomen om dit te beperken tot een minimum.

Het onderhoud is heel zorgvuldig voorbereid met diverse veiligheidsanalyses en doorberekeningen om:

  • de veiligheid van de onderhoudsmedewerkers en alle gebruikers te garanderen
  • de koelcellen te kunnen blijven gebruiken
  • de kwaliteit van de bloemen in de cellen te waarborgen

Naar verwachting duurt het onderhoud nog tot begin 2024. Daarna verwijderen we de tijdelijke installatie weer en nemen we de bestaande installatie weer in gebruik.

Wat ga je merken?

  • Er zijn gedurende de dag diverse werkzaamheden, vooral op het dak en buiten het gebouw.
  • De leidingen worden open gezaagd en verwijderd. Wellicht ruik je iets van ammoniak bij de leidingen die verwijderd worden. Ruik je iets? Neem dan wat afstand en meld het bij de beveiliging.
  • De koelcellen met de tijdelijke installatie werken qua condities zoals temperatuur en geluid hetzelfde als nu.
  • De docks blijven bereikbaar.
  • Schouwen blijft mogelijk.

Veiligheid voorop

Veiligheid van medewerkers, gebruikers van de locaties en omwonenden staat bij Royal FloraHolland voorop. Ons doel is de werkzaamheden zorgvuldig en met zo min mogelijk hinder voor medewerkers en dagelijkse gebruikers van onze locatie Naaldwijk te doen. Tijdens het groot onderhoud zorgen we voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden zoals gebruikelijk voor extra controles, met oog op een veilige werkomgeving. Ook reguliere controles en keuringen vinden gewoon doorgang. Dit is wettelijk verplicht en hoort bij onze reguliere bedrijfsvoering.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met ons Klant Contact Center.