Royal FloraHolland | Column Herman de Jong: 'Het bedrijf…
Terug naar overzicht

Column Herman de Jong: 'Het bedrijf neemt de adviezen van de commissie Finance zeer serieus'

30 oktober 2023

Herman de Jong
Binnen de Ledenraad van Royal FloraHolland zijn er verschillende commissies. Ledenraadsleden in zo'n commissie bereiden behandeling van onderwerpen in de Ledenraad voor en verdiepen zich daarom in deelonderwerpen. Een voorbeeld hiervan is de commissie Finance, die bestaat uit zeven Ledenraadsleden. Eén van hen is Herman de Jong. In zijn column legt hij uit wat de taken en verantwoordelijkheden van de commissie Finance zijn en hoe deze commissie betrokken is bij de totstandkoming van de ledentarieven.

Als commissie Finance zijn we op het gebied van geldzaken directe spreekbuis voor het bedrijf. We geven namens de Ledenraad gevraagd en ongevraagd advies over financiële vraagstukken. Gevraagd advies gaat onder andere over de ledentarieven. Logisch, want de Ledenraad moet over de in de Statuten benoemde ledentarieven uiteindelijk een beslissing nemen.

Draagvlak
Ook over andere zaken, denk bijvoorbeeld aan de kopers- en aanvoerderstarieven, voorzien we het bedrijf van onze ideeën en bezwaren. En dat is best bijzonder, want voor deze tarieven is geen mandaat nodig vanuit de leden. Maar het is voor het bedrijf wél belangrijk dat ook voor deze tarieven breed draagvlak is. En dat Ledenraadsleden – via de commissie Finance – dus ook hier hun zegje doen.

Voor alles over financiën wat in de voltallige Ledenraad komt - en waar de Ledenraad ook een oordeel over moet vormen - hebben we met zijn zevenen het voorwerk al gedaan. In een heldere memo nemen we de andere Ledenraadsleden mee in wat we adviseren. We leggen ook uit welke voors en tegens we zien. En of we nog bedenkingen hebben. Zo kan ieder lid van de Ledenraad een goede afweging maken. Dat moet ook, want ieder lid is uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor de stem die hij of zij uitbrengt, in het belang van de gehele coöperatie. Daarom doen we ons best om de Ledenraadsleden zo goed mogelijk bij de inhoud te betrekken.

Serieuze discussies
Hoe werkt dit nu in de praktijk? Laten we als voorbeeld de ledentarieven nemen. Royal FloraHolland maakt jaarlijks een begroting voor het komende jaar. Daarin staan de verwachte kosten en de inkomsten die daarbij horen. De balans moet goed zijn. Op basis van die gezonde balans doet het bedrijf een voorstel voor de tarieven. Daarover gaan wij, als commissie Finance, met financieel directeur David van Mechelen en de afdeling Finance in gesprek. Of in discussie, zo mag je het gerust noemen. Dat doen we gedurende dit traject ongeveer vier keer. Of vaker, als dat nodig is. Het bedrijf vraagt ons om input en feedback op het voorstel: zijn ze op de goede weg? Onze feedback wordt dan verwerkt of er volgt uitleg over waarom men toch anders beslist.

We zorgen dat de belangen van onze achterban – de leden van de coöperatie – zo goed mogelijk worden meegewogen. Het bedrijf neemt onze adviezen zeer serieus. Want ook hier is vertrouwen en draagvlak vanuit de leden absoluut onmisbaar.

Dit jaar is alles anders dan anders. Heel bewust trokken we de reguliere tarieven en de ledenpakketten los van elkaar. Voor het eerst zijn de voorgenomen tarieven (de 90%-versie) voor het komende jaar (2024) eind september al met de leden gecommuniceerd. Daar ben ik trots op: hier hebben we als commissie namelijk hard aan getrokken voor onze leden. Want als je in een vroeg stadium weet welke kosten je kunt verwachten, ben je beter in staat daar je bedrijfsstrategie voor het komende jaar op aan te passen.

Praat en denk mee
In de Ledensessies van november komen de tarieven van 2024 aan bod, met de vraag welke aandachtspunten Leden willen meegeven aan de financiële Commissie voor het tarievenproces voor de tarieven van 2025. Als Ledenraadslid kijk ik ernaar uit om hier met leden verder over te praten. Dus aan eenieder die dit leest: ik wil je van harte uitnodigen én aanbevelen om bij een van de sessies aanwezig te zijn. Want de input van onze leden - van jou - is onmisbaar voor mij als lid van de commissie Finance om mijn werk goed te kunnen doen. Zie ik je dan?