Royal FloraHolland | Nieuwe termijn CEO Steven van…
Terug naar overzicht

Nieuwe termijn CEO Steven van Schilfgaarde | Uitbreiding directie met Chief Value Officer

12 oktober 2023

Steven van Schilfgaarde 2023
De Raad van Commissarissen (RvC) van Royal FloraHolland heeft CEO Steven van Schilfgaarde herbenoemd voor een termijn van vier jaar. Daarnaast zal de directie worden uitgebreid met een Chief Value Officer (CVO) vanaf januari 2024. De directie van Royal FloraHolland wordt vanaf dan gevormd door CEO Steven van Schilfgaarde, CFO David van Mechelen en een nog te benoemen CVO.

Jack Goossens, voorzitter Raad van Commissarissen, licht toe: “De tweede termijn van Steven loopt pas in mei 2024 af. Met het oog op continuïteit en stabiliteit en ook omdat we zeer tevreden zijn over Steven, wilde de RvC graag tussentijds met hem verlengen. We hebben een uitstekend en goed functionerend directieteam. De volgende belangrijke stap is om het Royal FloraHolland platform verder te ontwikkelen, passend bij de coöperatieve en bedrijfsstrategie. Ons Royal FloraHolland platform bestaat uit Floriday en onze fysieke hubs waarmee we voor kwekers, kopers, andere stakeholders en ook voor RFH meer waarde kunnen brengen. Ons doel is de waarde die het platform kan leveren ook daadwerkelijk te concretiseren. Dit vraagt om een integrale aanpak. Een invulling op directieniveau met een Chief Value Officer is daarvan een logische vervolgstap.”

Steven van Schilfgaarde: “Ik ben vanzelfsprekend blij met het vertrouwen dat blijkt uit een derde benoemingstermijn. Ik ben vooral ook tevreden over de stappen die we, sinds mijn komst zevenenhalfjaar geleden, hebben weten te zetten. Samen met onze leden, kwekers, kopers en medewerkers zijn we voortdurend in dialoog over de toekomst. Dankzij een goede samenwerking met de Ledenraad liggen er nu een coöperatieve en bedrijfsstrategie die naadloos op elkaar aansluiten. We zijn op weg om een platformorganisatie te worden met diensten die zorgen voor makkelijk handelen, passende logistiek en slim ondernemen. We zetten dan ook flinke stappen. Voor de sierteeltsector is op dit moment de grootste uitdaging de roep om versnelde transitie naar duurzaamheid. Als sector zijn we overtuigd van het belang van duurzaamheid en de maatschappelijke en economische waarde van onze sector voor Nederland. Ik zal me er dan ook vol voor inzetten om deze noodzakelijke veranderingen in een passend en haalbaar tempo mogelijk te maken. Het versterken van de directie met de nieuwe functie Chief Value Officer zal in de ogen van David en mij zorgen voor de noodzakelijke versnelling die Royal FloraHolland nodig heeft. Een impuls met relevante kennis en ervaring zal zorgen voor het in tempo versneld ontwikkelen van nieuwe combinaties van duurzame diensten voor kwekers en kopers.”

Daarnaast is de uitbreiding van de directie besproken met de Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen verwacht binnenkort een kandidaat voor de functie van Chief Value Officer te benoemen.