Terug naar nieuwsoverzicht

Managementcolumn: politiek onzekere tijden en spannende verkiezingen

27 september 2023

Stefanie Miltenburg
In deze reeks columns geven we het woord aan directie en managers van Royal FloraHolland: Manager Public Affairs Stefanie Miltenburg over politiek onzekere tijden en spannende verkiezingen.

Prinsjesdag is alweer achter de rug. Nu is de Tweede Kamer aan zet om de Miljoenennota en de diverse begrotingen te behandelen. De algemene trends zijn al breed uitgemeten in de pers. Voor de tuinbouwsector zijn er zorgen. Neem de fiscale maatregelen die als voorstel naar de Kamer zijn gestuurd. Het betreft de gefaseerde afschaffing van het verlaagd tuinbouwtarief en het voorstel om de WKK-inputvrijstelling in te perken. Dit ondanks de afspraken die met de overheid zijn gemaakt in het Convenant Energietransitie en de grote impact die dit zal hebben op de economische rentabiliteit van de sector. Dat deze aanvullende maatregelen nu worden voorgesteld is teleurstellend. Het vraagt grote inzet van de sector in een moeilijk klimaat. Maar essentieel om voor onze sector te strijden richting de verkiezingen en het opstellen straks van het regeerakkoord.


Het kabinet kondigde op dit moment geen grootse btw-maatregelen aan. Dat wordt overgelaten aan een volgend kabinet. Het ministerie van Financiën heeft een verkenning gedaan naar mogelijke alternatieven voor het lage btw-tarief. Die alternatieven zijn, zeker voor de sierteelt, moeilijk te vinden. Onze inzet voor het behoud van het lage tarief richt zich ook nu op verkiezingen. Het is belangrijk om onze stempel te drukken op wat er over btw-tarieven straks in het regeerakkoord wordt opgenomen.

Klimaatneutraal
In de verkiezingsprogramma’s ligt een zwaar accent op het vergroten van de bestaanszekerheid. De tuinbouw komt niet in alle programma’s aan bod. En waar het aan bod komt, zijn de beelden verschillend.

Een positief beeld zien we in de erkenning van de glastuinbouwsector als een productieve, innovatieve sector met een grote ambitie en wil om te verduurzamen. Die ambitie hebben we immers zelf neergelegd: in 2040 wil de glastuinbouwsector klimaatneutraal zijn. De overheid moet zorgen voor de randvoorwaarden en houdt ons, via het opgelegde CO₂-sectorsysteem, aan onze zelfopgelegde doelen. De overheid hebben we keihard nodig voor het realiseren van de broodnodige alternatieve warmtebronnen, zoals geothermie, om grond beschikbaar te houden om te blijven produceren en voor steun in onderwijs en onderzoek. Gelukkig realiseren veel partijen ook dat Nederland productie nodig heeft. Onze economie kan niet louter uit diensten bestaan! Als een kritische massa tuinders en telers verdwijnt, heeft dat ook grote gevolgen voor de bedrijven eromheen. En een minimale productie omvang is nodig om de innovatiekracht in de tuinbouw overeind te houden.

Manifest
Elders in het politieke spectrum worden de minder positieve kanten van onze sector benadrukt. De omgang met arbeidsmigranten, het profijt dat de sector trekt van de ‘fossiele subsidies’ (verlaagde belasting op aardgas en elektriciteit) en uiteraard het verlaagde btw tarief. Er zijn partijen die hier tegen ageren of zelfs het liefst helemaal afscheid willen nemen van de ‘gangbare sierteelt’ die voor hen onder de vervuilende, energie slurpende sector valt. Het is duidelijk. De samenstelling van het nieuw kabinet en de Tweede Kamer zal sterk bepalend zijn voor de toekomst van onze sector. We hebben onze krachten gebundeld, verenigd in de Greenports Nederland. Na het delen van ons verkiezingsmanifest ‘Samen gezond en gelukkig met de Nederlandse tuinbouw’ met alle commissies die aan de partijprogramma’s schrijven, moeten we nu de verdieping zoeken. En dat is best een uitdaging.

Verkiezingsdossier
Ambtenaren en Kamerleden worden van alle kanten bedolven onder informatie vanuit allerlei sectoren. En overall zijn de thema’s geen lichte kost. Ook bij ons is het de kunst om tijd en aandacht te krijgen op een manier die aanspreekt en ook beklijft. Kamerleden willen zich richting de verkiezingen en bij de coalitievorming graag namens hun partij profileren. Dat biedt voor onze prachtige sector genoeg kansen. Met goede, feitelijke informatie en een pakkende boodschap willen we de sector positief neerzetten. Dat doen we door gezamenlijk te investeren in een gerichte campagne voor de glastuinbouw. Doel is een aantal thema’s onder de aandacht te brengen met voor politici, makkelijk herkenbaar en over te nemen boodschappen. Hoe we dat gaan doen en of we succesvol zijn, zullen we ook hier de komende weken delen in het verkiezingsdossier dat we later omdopen in dossier kabinetsformatie.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Mail dan naar publicaffairs@royalfloraholland.com.