Terug naar nieuwsoverzicht

Managementcolumn: verduurzaming van onze logistieke middelen

20 september 2023

MC
In deze reeks columns geven we het woord aan directie en managers van Royal FloraHolland: OPS SC&LM Manager Marc Goudzwaard over verduurzaming van onze logistieke middelen.

Ik was nog geen drie maanden in dienst toen Royal FloraHolland besloot deel te nemen in de coöperatie Euro Plant Tray. Dat een coöperatie deelneemt in een coöperatie is tekenend voor de sierteelt. Ik ervaar dagelijks hoe sterk samenwerking bepalend is voor het succes van de sector. Dat geldt op tal van terreinen en zeker ook voor logistieke middelen, de afdeling waar ik leiding aan mag geven. Ons bloemenfust kom je tegen op markten en bij bloemisten overal in Europa. Hoe bijzonder is het dat emmers, bloemendozen en plantentrays tot op de centimeter zijn afgestemd op stapelwagens en CC-containers. De standaard die hiermee is gezet, draagt bij aan efficiency in de hele keten. Daar profiteren kwekers, kopers, transporteurs en ook wijzelf van.

Passende logistiek

Passende logistiek is naast makkelijk handelen en slim ondernemen onderdeel van onze strategie. Als sector en als coöperatie staan we midden in de maatschappij. We willen van toegevoegde waarde zijn en via onze dienstverlening zorgen dat we dat duurzaam doen. Met zo min mogelijk CO2-uitstoot en door circulair met grondstoffen en afval om te gaan. Consumenten vragen steeds meer om toekomstbestendige oplossingen, de wetgever stelt steeds meer eisen en de handel speelt daarop in. Het heeft dus niet alleen gevolgen voor de kweker, maar voor de hele keten. We leggen de lat voor onszelf en voor de sector steeds hoger. Centraal in onze initiatieven rond logistieke middelen staat het verduurzamen van het verpakkingsgebruik in de keten en het stimuleren van meermalig fust. Een groot deel van onze transportverpakkingen is geschikt voor meermalig gebruik. Deze zijn volledig recyclebaar en bevatten een hoog percentage hergebruikt materiaal. Voor onze bloemenemmers hebben we een perfect ontwikkeld retour- en statiegeldsysteem. Hetzelfde geldt voor een deel van de plantentrays, waaronder Floratino.


Efficiënte bloemendoos

Zo kiezen we niet voor one-size-fits-all, maar kijken juist ook naar specifieke toepassingen. In nauwe samenwerking met diverse handelsbedrijven en aanvoerders hebben we een nieuwe efficiënte meermalige bloemendoos: Fc523 geïntroduceerd. Deze 80cm bloemendoos levert meer dan 25% beladingsvoordeel op voor directe stromen naar Engeland. Fc523 is hoofdzakelijk bedoeld voor de Engelse retailketen, waar bloemen met kortere steellengte in meermalige dozen op pallets naar toe gaan. Hiermee zorgt de Fc523 voor lagere ketenkosten en minder CO2-uitstoot.


Reductie gebruik plastic en karton

Ook het terugdringen van plastic en karton is één van de speerpunten. Beschermkragen worden vooral voor rozen gebruikt, omdat soms bescherming van de bloemen nodig is. Voor rozen van 70 cm en langer hebben wij een topkraag ontwikkeld, die op een opzetrek geplaatst wordt. Dit bespaart al circa 60% karton ten opzichte van de hoge kragen, die gebruikers direct op de emmer plaatsen. Door transactieverkleining haalt de koper de kraag er steeds vaker direct na ontvangst af. Zodoende gaat de kraag niet verder de keten in. Hier zien we nog kansen om een volgende verbeterstap te maken: het in de toekomst vervangen van deze eenmalige kartonnen kraag door een laag meermalig rek voor op de Fc588. Deze innovatie leidt potentieel tot een jaarlijkse besparing van minimaal 100.000 kg eenmalig karton.


Euro Plant Tray

Meermalige plantentrays hebben vanwege het terugdringen van plastic natuurlijk onze voorkeur. De afgelopen tien jaar is al meermaals geprobeerd om een meermalige tray in de markt te zetten, maar tot dusver zonder veel succes. De druk vanuit politiek en maatschappij om te komen tot een duurzame, meermalige oplossing neemt toe. Het aan het begin van deze column al genoemde Euro Plant Tray initiatief is een kans om gezamenlijk een gestandaardiseerd Europees plantentraysysteem te realiseren. Wij participeren hierin om onze expertise in te zetten in het belang van onze leden. Vooralsnog kunnen we niet zonder eenmalige plantentrays. De op onze marktplaats gebruikte Normpack trays bestaan uit 90% gerecycled materiaal, waarvan 50% gerecyclede gebruikte plantentrays en 40% gerecycled materiaal uit andere stromen. Recyclen is dus heel belangrijk voor de productie van deze plantentrays. Hiermee blijven we ook samen binnen Normpack investeren in verduurzaming van het product.