Terug naar nieuwsoverzicht

‘Als chauffeurs uitgeruster thuiskomen, dan is dat toch een enorme winst?’

13 september 2023

Connected Transport
Connected Transport is een initiatief vanuit het Rijk, provincies, metropool- en vervoerregio’s en bedrijven. Het samenwerkingsverband gebruikt de kansen die digitalisering biedt om logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter te maken. Royal FloraHolland levert hieraan een actieve bijdrage, zodat we onze locaties bereikbaar houden en transport duurzamer maken.

Vrachtverkeer prioriteit geven op drukke logistieke wegen, zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert, minder brandstof wordt verbruikt en dus ook minder CO2 wordt uitgestoten. Dat is het idee achter Connected Transport (CT), een landelijk initiatief dat regionaal wordt uitgerold.

Janneke Nijsing is als ‘kwartiermaker’ verbonden aan het programma Amsterdam Logistics en Connected Transport: een ‘verbinder tussen de publieke en de private sector’, zoals ze het zelf omschrijft. Zij kan ons meer vertellen over CT Amsterdam Westkant, met onder meer Schiphol en Royal FloraHolland Aalsmeer een belangrijk logistiek gebied.

Verkeerslichten op groen
Hoe werkt Connected Rijden precies? “Bepaalde belangrijke routes voor vrachtverkeer, waaronder de N201 en N232, worden ingericht met slimme verkeerslichten, ook wel iVRI’s genoemd”, legt ze uit. “Die springen op groen zodra een connected vrachtwagen nadert en de verkeerssituatie het toelaat, zodat die dus een streepje voor krijgt boven het overige verkeer. Voor de vrachtwagenchauffeur betekent dit een kortere reistijd, want zijn voertuig hoeft minder af te remmen en op te trekken. Daarnaast bespaart hij kosten omdat hij minder brandstof verbruikt en bovendien levert het milieuwinst op, omdat er minder CO2 wordt uitgestoten.”

Denken in data
Dat klinkt als een mooi systeem. Het was echter nog niet zo simpel om de implementatie voor elkaar te krijgen, vertelt Janneke. “Dat was wel 2 á 3 jaar zwoegen. Voorheen waren er op dit gebied allerlei apps voor chauffeurs, maar we hebben gezien dat losse apps alléén niet zorgden voor opschaling. In 2021 zijn we op een radicaal andere manier gaan denken: niet in diensten, maar in data. Chauffeurs krijgen één geïntegreerde oplossing in hun vrachtwagen, geleverd door bestaande in-trucksystemen. Op dit moment hebben negen IT-leveranciers deze verbinding gerealiseerd. Om het systeem goed te laten werken, moet de IT-leverancier data gaan delen, zodat de slimme verkeerslichten kunnen communiceren met de voertuigen. De IT-leverancier speelt dus een cruciale rol in het geheel.”

Verkeer wordt veiliger
Connected Rijden biedt naast tijdsbesparing en milieuwinst nog meer voordelen op, vooral op het gebied van verkeersveiligheid. Chauffeurs krijgen real-time verkeersinformatie, bijvoorbeeld over een ongeval, een stilstaand voertuig, een rood kruis of een wegafsluiting. Dit kan met behulp van iconen of via spraak. Zo missen chauffeurs niets en kunnen zij geconcentreerder rijden, in plaats van allerlei apps in de gaten te moeten houden.

Wegbeheerders als provincies en gemeentes hebben bij Connected Rijden ook een belangrijke taak. Janneke: “Zij moeten beslissen welke weging verschillende verkeersdeelnemers krijgen. Op welke wegen krijgen vrachtwagens en op welke wegen krijgen fietsers voorrang? Wat mag de maximale wachttijd voor het overige verkeer zijn? Alleen als de situatie het toelaat, krijgt het vrachtverkeer groen. Om op die vragen antwoord te krijgen, is er nog veel werk te verzetten.”

Veelbelovende techniek
Hoewel dat nog behoorlijk wat tijd zal kosten, is de expert ook optimistisch over de mogelijkheden. “De techniek is veelbelovend voor de toekomst. Er zijn steeds meer toepassingen mogelijk. Denk aan maar aan toevoegen van schoolzones of milieu- of emissiezones, of het attenderen op hoogtesensoren. De kracht zit ‘m daarin dat je een koppeling maakt tussen de mobiliteitswereld en de logistiek. We kunnen er straks ontzettend veel mee; er zijn mogelijkheden te over. Het is aan de IT-leveranciers welke toepassingen zij aan hun klanten willen aanbieden.”

Eerste resultaten positief: chauffeurs uitgeruster terug
Sinds ongeveer een half jaar kunnen transporteurs met een stimuleringsvergoeding de techniek van Connected Rijden testen. Het gaat om een eenmalige compensatie van 70 euro per vrachtwagen. De eerste resultaten zijn positief.

“Dat is wel echt gaaf om te zien”, zegt Janneke enthousiast. “Transporteurs zijn tevreden. We horen van chauffeurs dat ze graag vroegtijdig op de hoogte worden gehouden over incidenten. Als je ziet hoeveel partijen nu nog met losse apps werken, waarbij chauffeurs soms toch bang zijn om dat ene pechgeval of rode kruis te missen… dan denk ik: daar werken we aan! Dit systeem werkt geruststellend, omdat de chauffeur een extra signaal krijgt. En natuurlijk is de businesscase belangrijk, maar als ik hoor van transporteurs dat hun chauffeurs uitgeruster thuiskomen, dan is dat toch al een enorme winst?”

Nieuwe aanmeldingen van harte welkom
Het doel is om voor het einde van het jaar 200 voertuigen Connected te laten rijden. Met dat aantal kan een goede evaluatie plaatsvinden. We zijn er nog niet, dus nieuwe aanmeldingen zijn nog van harte welkom. Of je een klein of groot bedrijf hebt, dat maakt niet uit. Je kunt al met één voertuig meedoen. Ben je aanvoerder of transporteur in de omgeving van Aalsmeer en heb je interesse? Het aanvraagformulier is op te vragen via ctcamsterdam@amsterdamlogistics.nl. Voor meer informatie kun je terecht op Amsterdam Logistics of neem contact op met Janneke Nijsing via janneke@nijsing.nl.

Bron afbeelding: Amsterdam Logistics