Terug naar nieuwsoverzicht

Managementcolumn: Aanvoeren en afleveren op maat

5 september 2023

Leendert jan
In deze reeks columns geven we het woord aan directie en managers van Royal FloraHolland: COO Leendert-Jan Plaisier over aanvoeren en afleveren op maat.

Als iets kenmerkend is voor de sierteelt, is het wel de enorme diversiteit aan kwekers en kopers. Geen bedrijf is hetzelfde. Door de jaren heen was de logistieke dienstverlening van Royal FloraHolland voor alle klanten zoveel mogelijk hetzelfde. One-size-fits-all was nu eenmaal het meest efficiënt. De technologische mogelijkheden om het anders te doen ontbraken en informatiesystemen waren nog volstrekt ontoereikend. Dat is de afgelopen tijd in sneltreinvaart veranderd. Wat voorheen ondenkbaar was, behoort nu tot de mogelijkheden. Tegelijk zien we dat ook kwekers en kopers hun bedrijfsvoering aanpassen. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt, net als bij Royal FloraHolland, voor optimalisering van de inzet van medewerkers. De grote uitdaging is om met elkaar de keten zo efficiënt mogelijk te maken.

Ondanks een krappe arbeidsmarkt, waardoor ook onze logistieke operatie onder druk stond, hebben we vorig jaar besloten om in Naaldwijk bloemen te gaan orderpicken. Een grote stap op weg naar vraaggestuurde logistiek en standaardisatie van onze processen en IT-systemen. Dit biedt nu en in de toekomst tal van nieuwe mogelijkheden op het gebied van aanvoeren en afleveren. Dat kunnen we onderbouwen aan de hand van de ervaringen in Eelde, Naaldwijk en Rijnsburg. Bij kopersbezoeken in Aalsmeer wordt zelfs gevraagd ‘wanneer zij nu over mogen’. Dat laat zien dat men de kansen herkent. Het is voor mij en mijn team een bewijs dat we op de juiste weg zijn en een grote motivatie om door te pakken.

Onderdeel van onze strategie is om onze logistiek zo in te richten dat we met de logistieke wensen en behoeften van kwekers en kopers kunnen meebewegen. Een voorbeeld is de wens van kopers om zelf het aflevermoment te kunnen bepalen. Of de voorkeur van kwekers om producten voor klok en direct tijdens aanvoer te combineren. Dit vraagt om een kanteling van ons logistieke proces. Met een warehousemanagement systeem op basis van orderpicken draaien we dit om: de afleverwens is leidend. Orders worden in de nabije toekomst gepickt op de wijze en tijd die kopers wensen. Overigens bepaalt de koper met Select Delivery nu al zelf het aflevermoment voor Klokvoorverkoop (KVV) en straks ook voor zijn andere aankopen. Kwekers kunnen hun producten aanvoeren op een RFH-locatie en vanuit die voorraad snel leveren bij directe orders, en bepalen welk deel van de producten zij via de klok aanbieden.

De keten kunnen we verder optimaliseren door klok en direct in één proces te verwerken. En dat kan met orderpicken. Dat betekent ook: één manier van aanvoeren, op termijn zelfs standaardisatie van stickeren. Daar maken we veel kwekers en kopers echt blij mee. In combinatie met Floriday en Floriway ontstaan mogelijkheden om transport te optimaliseren. Bijvoorbeeld door vanaf de tuin voorraad op onze hubs te beheren en te verkopen. Of door bij aankoop op de centrale klok met één druk op de knop direct intervestigingstransport te regelen waarbij producten gekocht op één RFH locatie voor een bepaalde tijd op een andere locatie kunnen worden afgeleverd.

Dat niet iedereen direct aanslaat op de belofte van meer mogelijkheden, méér grip op aflevertijden of beloftes over gemak, kan ik overigens goed begrijpen. Op logistiek gebied hebben we zeker het een en ander te bewijzen. Een ander belangrijk aandachtspunt is daarom het verminderen van het aantal fouten. Want de kwaliteit van de dagelijkse dienstverlening blijft prioriteit nummer 1. De ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening is goed, maar elke fout is er uiteraard één teveel. Daarom veranderen we stap voor stap, opdat kwekers en vooral kopers kunnen kijken hoe zij hun proces kunnen aanpassen voor een soepele doorloop. In de tussentijd werken we toe naar een aangescherpte verwachting voor doorloop- en aflevertijden bij orderpicken. Want iedere koper moet kunnen rekenen op een goede voorspelling. Parallel breiden we de tijdvakken van Select Delivery uit. Afhankelijk van de wens van de koper eerder of juist later afleveren neemt weer druk weg van het ‘standaard’ proces. Dat geeft de reguliere operatie meer lucht en zorgt ervoor dat wij het werk kunnen spreiden en onze medewerkers meer uren op een dag kunnen laten werken. De ervaringen van kopers met Select Delivery zijn heel positief. Dat smaakt naar meer, zo proef ik bij velen.

De volgende stap is om in Naaldwijk volledig over te gaan op orderpicken, dus ook voor planten, naar verwachting in de laatste maanden van dit jaar. Ook dat gebeurt uiteraard stap voor stap. De voorbereidingen zijn in volle gang. Alle ervaringen tot dusver nemen we daar in mee. Misschien moeten we weer even door de zure appel heen bijten, maar ik ben ervan overtuigd dat we er met elkaar beter uit gaan komen. Daar gaan we voor. Samen met jou.