Terug naar nieuwsoverzicht

De krachten bundelen richting de verkiezingen

23 augustus 2023

Stefanie Miltenburg
De afdeling Public Affairs behartigt de belangen van Royal FloraHolland, de leden en de sierteeltsector in de maatschappij, de media en de politiek. Dit is een update over de lobby richting de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

De val van het kabinet heeft gevolgen voor veel van de vraagstukken waar we als sector hard aan werken: denk aan de energietransitie, het verduurzamen van middelengebruik, waterbeheer en goed werkgeverschap. Op veel van deze onderwerpen liggen er afspraken, gemaakt met het inmiddels demissionaire kabinet. De komende weken bepaalt de Tweede Kamer welke vraagstukken of dossiers controversieel verklaard zullen worden. Dat betekent dat er op die onderwerpen geen beleidsvoorstellen in behandeling worden genomen en er dus vertraging of stillegging kan plaatsvinden.

Eén stem, één krachtige boodschap

Als sector, verenigd in Greenports Nederland, zaten we direct na de val van het kabinet bij elkaar om de meningen te peilen en onze gezamenlijke inzet te bespreken. Bijna alle sectorpartners hebben de behoefte om op de grote dossiers het huidige beleid door te trekken en geen onderdelen daaruit controversieel te verklaren. Een mogelijke uitzondering is het verlaagde btw-tarief voor sierteeltproducten. Deze fiscale regeling is onderdeel van een pakket van 116 bestaande uitzonderingsregelingen die de overheid elk jaar miljarden euro’s kost. Reden voor het Ministerie van Financiën om ze allemaal kritisch te bekijken. Samen met de VGB, VBW, Tuinbranche NL, CVAH en de betrokken ambtenaren op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bespreken we onze aanpak op dit dossier.

De lobby richt zich nu vooral op de komende verkiezingen. Daarbij is het belangrijk samen te blijven optrekken als tuinbouwcluster, zoveel mogelijk met één stem en één krachtige boodschap.

Manifest

De politieke partijen zijn al begonnen met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s en staan open voor inbreng. Eind juli hebben we daarom met dertien partijen vanuit Greenports Nederland - waaronder Royal FloraHolland, VGB, VBW, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis en Plantum - een gezamenlijk manifest opgesteld. Dit is gedeeld met de programmacommissies van alle politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. We laten hen zien welke bijdrage de tuinbouwsector levert aan een groene, gezonde toekomst en een schone leefomgeving. En hoe onze grote economische waarde en innovatieve kracht bijdragen om de ambities van Nederland in de toekomst waar te maken. De lobbyisten zullen op basis van posities per vraagstuk met de partijen verder de verdieping zoeken. Door een concrete agenda en coördinatie van deze activiteiten kunnen we de komende maanden de krachten bundelen, ook richting de formatie en het nieuwe coalitieakkoord.

In juni volgend jaar vinden daarnaast Europese verkiezingen plaats. Ook daar trekken we samen op om de unieke positie van de glastuinbouw in de voedselvoorziening en vergroening van Europa onder de aandacht te brengen. Dat blijft nodig om te zorgen dat we als glastuinbouw, met maatwerk en precisie in de teelt, niet ondersneeuwen in het geweld van de grootschalige landbouwdiscussies.

Stefanie Miltenburg, manager Public Affairs

Heb je vragen of wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Mail dan naar publicaffairs@royalfloraholland.com.