De keuze is reuze als je bloemen- of plantenhoezen gebruikt: papieren, virgin* plastic of plastic hoezen gemaakt van gerecycled materiaal. Wat is de impact op het milieu van deze hoezen en wat is de meest duurzame keuze? Een onafhankelijk onderzoek geeft antwoord op deze vraag: papieren hoezen zijn het meest duurzaam.

Royal FloraHolland heeft een onafhankelijke levenscyclusanalyse (LCA) quick-scan laten uitvoeren door Partners for Innovation. Een LCA quick-scan vergelijkt de milieu-impact van verschillende producten (zoals verpakkingen) met elkaar op basis van een wetenschappelijke rekenmethodiek.

Milieu-impact van zes soorten hoezen

De uitgevoerde LCA quick-scan maakt duidelijk hoe zes verschillende soorten hoezen, waaronder de veelal in de sierteeltsector gebruikte Polypropyleen (PP) hoes, scoren op diverse milieuthema's. Het onderzoek is op basis van de hele levenscyclus: van productie tot inzameling na gebruik. De keuze voor hoezen en de bijbehorende data zijn gebaseerd op de input van meerdere producenten van bloemen- en plantenhoezen. Hierdoor kan binnen de LCA een juist vergelijk tussen de verschillende samenstellingen van de hoezen gemaakt worden.


Zes hoezen gemaakt van verschillende materialen zijn vergeleken:

Twee plastic hoezen gemaakt van Polypropyleen (PP) materiaal:

 1. Virgin* PP-hoes
 2. PP-hoes gemaakt van 40% gerecycled materiaal

Twee plastic hoezen gemaakt van Lage Dichtheid Polyetheen (LDPE) materiaal:

 1. Virgin* LDPE-hoes
 2. LDPE-hoes gemaakt van 40% gerecycled materiaal

Twee papieren hoezen:

 1. Papieren virgin* hoes
 2. Papieren hoes gemaakt van 100% gerecycled materiaal

  *Virgin materialen zijn materialen die nooit eerder zijn gebruikt of verwerkt, zoals nieuwe plastic hoezen gemaakt van aardolie.

Papieren hoes is het meest duurzaam

Welke hoes heeft de minste impact op het milieu volgens de LCA quick-scan en is daarmee de meest duurzame oplossing? Als we kijken naar de opwarming van de aarde uitgedrukt in kilogram CO2-emissies is de meest duurzame ranking als volgt:

 1. Papieren hoes gemaakt van 100% gerecycled materiaal
 2. Papieren virgin hoes
 3. PP-hoes gemaakt van 40% gerecycled materiaal
 4. LDPE-hoes gemaakt van 40% gerecycled materiaal
 5. Virgin PP-hoes
 6. Virgin LDPE-hoes

Het verschil in milieu-impact tussen de verschillende soorten plastic materialen (PP versus LDPE) is wel erg klein en bijna verwaarloosbaar.

De opwarming van de aarde geldt als de belangrijkste impact-indicator van deze LCA. De impact op het milieu bestaat wel uit meer, denk daarbij aan de uitputting van grondstoffen en waterschaarste. De complete impact wordt uitgedrukt in een zogenaamde ‘single score’. Ook in deze ‘single score’ zijn papieren hoezen het meest duurzaam. Wil je hier meer over lezen, bekijk dan het rapport.

Tips voor eenvoudige verlaging milieu-impact hoezen

Is een hoes echt nodig voor jouw product en wil jij een positieve bijdrage leveren aan het verlagen van de milieu-impact bij het gebruik hiervan? Wij hebben een vijftal concrete tips:

 1. Kies (daar waar het kan) voor het gebruik van papieren hoezen, want die hebben de laagste milieu-impact zowel op de opwarming van de aarde als op de totale ‘single score’-resultaten
 2. Maak zoveel mogelijk gebruik van recyclebare materialen en probeer te achterhalen waar de hoes als afval eindigt. Papier wordt in heel Europa over het algemeen goed gerecycled en voor PP-hoezen zijn er nauwelijks recycling faciliteiten. Combinaties van materialen in je hoes (papier en plastic) zijn niet geschikt voor een recycling.
 3. Hoe hoger het percentage gerecycled materiaal (recyclaat) in de verpakking, hoe beter. Dit heeft een positieve invloed op de verlaging van de milieu-impact.
 4. Vermijd toepassingen die recycling verstoren. Door niet of minder bedrukking te gebruiken op de hoes heeft een positief effect op de milieu-impact. De gebruikte inkt is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar vormt ook een verontreiniging in het recyclingproces. Dus als bedrukking niet echt nodig is, dan helpt dit ook mee aan het verlagen van de impact.
 5. Tenslotte vermindert een hogere papierdikte snel de gunstige positie van de papieren hoezen voor het milieu. Voldoet een lagere papierdikte? Kies dan daarvoor.

Royal FloraHolland helpt bij verduurzamen productverpakkingen

Royal FloraHolland wil kwekers begeleiden bij het maken van duurzame verpakkingskeuzes, want het kiezen van de juiste duurzame verpakking is niet makkelijk. We willen onze leden helpen door meer inzicht te geven in de milieuoverwegingen, zoals het uit laten voeren van deze LCA quick-scan. We realiseren ons dat de uitkomst voor de ene productgroep meer kansen biedt dan de andere en dus om maatwerk per FPC vraagt. Tijdens de workshops over productverpakkingen en de Beslisboom Duurzaam Verpakken gaan we daarom dieper op in op de uitkomsten van deze LCA quick-scan over bloemen- en plantenhoezen.

Meer informatie

Gerelateerd nieuws