Terug naar nieuwsoverzicht

Gezocht: kandidaat Ledenraadslid

26 april 2023

Foto Ledenraad

Informatie over de Ledenraad
De Ledenraad is ontstaan in 2019, vervangt de voormalige ALV en bestaat per 1 januari 2023 uit 37 leden. De Ledenraad vertegenwoordigt de leden en hun belangen binnen de coöperatie en is een belangrijk klankbord voor directie bij de verdere ontwikkeling van Royal FloraHolland.

Als Ledenraad toetsen wij de realisatie van het beleid aan de alledaagse praktijk, gaan met leden in gesprek, en hebben regelmatig overleg met directie en RvC. Op basis van de input van leden kan het bedrijf afgewogen keuzes maken vanuit het ledenbelang. Op die manier zijn wij, als ledenraad, de schakel tussen kwekers en het bedrijf en daarmee van toegevoegde waarde.

Ook heeft de Ledenraad een duidelijke advies- en signaalfunctie naar het bedrijf. Daarom is het belangrijk dat de Ledenraad weet wat er leeft en speelt onder leden. Onder meer tijdens ledensessies worden ervaringen en signalen van leden verzameld. Deze worden betrokken in de gesprekken met directie en de voortgang wordt teruggekoppeld aan de leden. Ledenraadsleden ontvangen een passende vergoeding.

Meer informatie over onze Ledenraad

Waarom lid worden van de Ledenraad?

 • Betrokkenheid bij en advisering aan de directie over strategie en beleid;
 • De mogelijkheid om je netwerk binnen de sector te vergroten;
 • Opleidingen, coaching en nieuwe ervaringen (bijvoorbeeld in commissies) opdoen om je kennis te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen en/of te verbeteren;
 • Samen werken aan de toekomst van onze coöperatie.

Wanneer kun je kandidaat stellen voor de Ledenraad?

 • Je bent (gedeeltelijk) eigenaar van een lid-bedrijf en/of statutair bestuurder in een lid-bedrijf van Royal FloraHolland;
 • Je voelt betrokkenheid bij de coöperatie, doordat je wilt weten wat er speelt bij collega-kwekers, binnen het bedrijf Royal FloraHolland en in de sector;
 • Je hebt inzicht in de belangen van leden, zowel nationaal als internationaal;
 • Je bent in staat beleidsmatig te kunnen denken en te handelen;
 • Je hebt gevoel voor verhoudingen bij het coöperatief ondernemen;
 • Je hebt een onafhankelijke opstelling in het belang van de coöperatie als totaal;
 • Je beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je beheerst de Engelse taal of je bent bereid je deze eigen te maken;
 • Je bent sociaal vaardig;
 • Je hebt tijd beschikbaar om deze rol goed te kunnen vervullen (gemiddelde tijdsbesteding: ca. 2 dagen per maand).

Aanmeldprocedure
 1. Geïnteresseerde leden kunnen zich tot 1 oktober a.s. kandidaat stellen door te mailen naar: voordrachtscommissie@royalfloraholland.com
 1. In oktober selecteert de Voordrachtscommissie van de Ledenraad kandidaten aan de hand van gesprekken, waarbij een onafhankelijk HR-professional aanwezig is. Bij het selecteren van de kandidaten weegt een goede afspiegeling van het ledenbestand mee.
 1. In november draagt de Voordrachtscommissie de geselecteerde kandidaten voor bij de ledenraadverkiezingen. De verkiezingen vinden plaats tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst, meestal in december. De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen door leden op hem of haar is uitgebracht.

Nog vragen of wil je meer weten?
Wil je meer weten over hoe het is om zitting te hebben in de Ledenraad? Mail je vraag naar ledenraad@royalfloraholland.com. De leden van de Ledenraad gaan graag met je in gesprek.