Terug naar nieuwsoverzicht

Meer ruimte voor biodiversiteit op Royal FloraHolland terreinen

7 maart 2023

Biodiversiteit
Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Een goede biodiversiteit helpt ook bij de productie van sierteeltproducten. Helaas kampen we de laatste jaren in Nederland met een sterke afname van de rijkdom aan planten en dieren. Omdat Royal FloraHolland graag wil bijdragen aan het herstel van biodiversiteit op zowel onze eigen marktplaats als in de gehele sierteeltsector zijn wij sinds 2020 partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In ons Groenplan is volop aandacht voor biodiversiteit en hoe wij in de praktijk op onze terreinen biodiversiteitsherstel realiseren en vergroten.

Biodiversiteit gaat over de verscheidenheid van plant- en diersoorten, alle micro-organismen en de balans tussen alle soorten op aarde. Om biodiversiteit te bevorderen kent Royal FloraHolland vijf verschillende commitments, waarvan één onze eigen marktplaats Royal FloraHolland betreft. Wij richten onze terreinen in met meer aandacht voor biodiversiteit, denk daarbij aan het gebruik van bloemrijke graslandmengsels. Op de wilde bloemen komen insecten af en de insecten zijn weer voedsel voor vogels. Daarnaast kunnen de insecten belangrijke plaagbestrijders zijn. Ook werken we aan systeemverandering, zodat herstel en behoud biodiversiteit verankerd zijn in alles wat we doen.

Implementatie Groenplan 2023 op onze exportlocaties

In het door onze directie goedgekeurde Groenplan hebben we bewuste keuzes gemaakt bij nieuw aan te planten bomen, gemengde hagen, vaste planten-combinaties en bloemrijke graslandmengsels. Het vormt de basis voor het vergroten van biodiversiteit op onze locaties. Op dit moment is ruim 27% van al onze groenvakken al volgens ons Groenplan ingericht en dit jaar neemt het aantal vierkante meters weer toe. Hieronder een greep van de activiteiten dit jaar:

Aalsmeer:
  • Start met de uitvoering van de groenaankleding van Aalsmeer-Oost en een gebied aan de Hornweg.
  • Plaatsen van 65 appel- en perenbomen op Aalsmeer-Zuid door de VvE-Zuid in samenwerking Honey Highway.

Naaldwijk:
  • Inrichten groenstroken bij de Pyramide, FleuraMetz en het parkeerterrein P13.
  • Realisatie groenperk bij de rotonde Dijkzijde.

Rijnsburg:
  • Vervanging groenstroken tussen de rotonde entree Laan van Verhof en de ingang van het kantoorgebouw.

Ook onze locatie Eelde gaat dit jaar verder aan de slag met het nog meer inrichten van het terrein volgens het Groenplan.

Meer lezen