Directe levering via Floriday: steeds meer beschikbaar in softwarepakketten

8 maart 2023
Floriday & digitaal zaken doen
Steeds meer softwarepakketten die gekoppeld zijn met de Floriday API, ondersteunen nu ook de mogelijkheid om de directe levering via de Floriday API af te handelen. Hiermee kunnen kwekers die via de Floriday API-koppeling werken, de directe order afhandelen zonder gebruik te hoeven maken van de Connect-EAB. Kwekers profiteren hiermee direct van meer handelsmogelijkheden en krijgen meer inzicht in de leveringen die worden afgehandeld.

De afgelopen maanden werkte een groot aantal softwareleveranciers aan het toevoegen van de directe levering aan het softwarepakket. Een flink aantal is ook dagelijks bezig met de uitrol hiervan bij hun klanten. Mogelijk heb je ook al implementatie consultants van je softwareleverancier op bezoek gehad. Naar verwachting hebben de meeste softwareleveranciers eind april al hun klanten voorzien van deze mogelijkheid.

Meer inzicht en sneller terugkoppeling

Deze manier van werken biedt kwekers en kopers meer inzicht in de afhandeling van de orders en biedt eerder de financiële terugkoppeling op de order. Daarnaast ondersteunt het nieuwe betaalwijzen zoals de eWallet. Dit biedt kwekers de mogelijkheid om aan een bredere groep kopers te verkopen via Floriday.

Tijdsbesparing en nieuwe klanten

Jeroen van der Wel, werkzaam bij Piet Vijverberg: “Wij werken met de nieuwste update in onze SDF-bedrijfssoftware. De orderverwerking voor ons en onze klanten is goed, sneller en voorkomt tijdrovende fouten. De administratieve verwerking gaat tegenwoordig veel sneller en deze tijd kunnen we aan belangrijkere zaken besteden. Naast de tijdsbesparing levert het ons ook nieuwe klanten op, die ons aanbod eenvoudig weten te vinden en vervolgens makkelijk bij ons inkopen.

Vanaf 1 juli tarifering Connect-EAB

Door de directe order af te handelen via Floriday, hoeven kwekers geen gebruik meer te maken van de Connect-EAB. De Connect-EAB is namelijk niet bestendig voor toekomstige ontwikkelingen die nodig zijn in het digitaal zaken doen. Vanaf 1 juli 2023 zal de Connect-EAB ook een tarief krijgen. Dat wil zeggen dat er straks per aanvoerbriefregel een tarief in rekening wordt gebracht als kwekers nog gebruik maken van de Connect-EAB. Dit tarief wordt nog vastgesteld.

Wat is de status van jouw softwareleverancier?

Wil je weten wat de status is van je softwareleverancier? Op deze pagina zie je of je softwareleverancier bezig is met de uitrol, of de directe levering al beschikbaar is, of reeds is uitgerold. Heb je daar vragen over, neem dan contact op met jouw softwareleverancier.

Gerelateerd nieuws