Europese Green Deal heeft impact op ontwerp en gebruik van sierteeltverpakkingen

20 februari 2023
Duurzaamheid
De Europese Commissie publiceerde op 30 november 2022 met de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), als integraal deel van de Green Deal, nieuwe voorstellen om hergebruik en recycling van verpakkingen te stimuleren. En daarnaast een einde te maken aan verspilling van verpakkingen. Dit geldt ook voor de sierteeltsector. Wat betekent dit voor jou?

Voor de toekomst van Europa is een gezonde planeet noodzakelijk. De EU-landen hebben zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, in lijn met de toezeggingen in het Klimaatakkoord van Parijs. De Green Deal is de strategie waarmee de EU het doel stapsgewijs wil gaan bereiken.

De PPWR is een verordening. Als die wordt aangenomen, is het een Europese wet die in alle EU-landen dan meteen van kracht is. Dit betekent een gelijk speelveld voor alle lidstaten. Voor de sierteelt betekent dit, dat we vooral kritisch moeten gaan kijken naar het huidige ontwerp en gebruik van productverpakkingen (zoals potten en hoezen). Voor transportverpakkingen geldt, dat deze grotendeels al meermalig in gebruik zijn en bij bloemen zelfs een dominante rol hebben.

Veranderingen vanaf 2030

Hieronder lees je kort samengevat de belangrijkste veranderingen, die naar verwachting de grootste impact hebben op de huidige verpakkingen in de sierteeltsector:
1. Nieuwe doelstellingen voor afvalpreventie
Het hoofddoel van de PPWR is om tegen 2040 per lidstaat per hoofd van de bevolking het totale verpakkingsafval met 15% te verminderen ten opzichte van 2018. Dit moet tot 2040 eens per vijf jaar worden gehaald: -5% in 2030, -10% in 2035, -15% in 2040.
> Impact sierteeltsector: minder verpakkingen gebruiken (waar mogelijk verpakking weglaten of lichter maken) of eenmalige verpakkingen vervangen door meermalige verpakkingen (denk aan plantentrays).
2. Minimalisering van de verpakking
Elke verpakking moet verkleind zijn tot de minimumgrootte.
> Impact sierteeltsector: vooral betrekking op transportverpakkingen (zoals bloemendozen)
3. Minimale hoeveelheid gerecycled materiaal (recyclaat)
Nieuwe kunststof verpakkingen bevatten een minimale hoeveelheid gerecycled materiaal. Dit draagt ertoe bij, dat gerecycleerde kunststof een waardevolle grondstof wordt. Voor non-food kunststof verpakkingen geldt: > 35% in 2030 en > 65% in 2040.
> Impact sierteeltsector: vooral op hoezen, folies, etiketten, transparante verpakkingen. De overige verpakkingen, zoals plantenpotten en -trays bevatten vaak al circa 80% gerecycled materiaal.
4. Design for recycling
Dit houdt in: ontwerp verpakkingen zodanig dat het gerecycled kan worden.
> Impact sierteeltsector: vooral op productverpakkingen, die bij de consument als afval eindigen (zoals plantenpotten en hoezen).

Minder verwarring voor consumenten

De verordening neemt ook de verwarring onder consumenten weg over welke verpakkingen in welke recyclingbak hoort. Op elk verpakkingsonderdeel brengt de producent een etiket aan, waarop aangegeven staat waaruit de verpakking is vervaardigd en in welke afvalstroom deze behoort te eindigen. Ook op afvalcontainers komen dezelfde etiketten te hangen. Alle EU-landen gaan dezelfde symbolen gebruiken.

Royal FloraHolland helpt bij verduurzamen productverpakkingen

Het kiezen van de juiste duurzame verpakking is niet makkelijk, er spelen heel veel factoren een rol. Om deze keuze te vergemakkelijken is de Beslisboom Duurzaam Verpakken ontwikkeld, waar Royal FloraHolland een actieve bijdrage aan heeft geleverd. Daarnaast helpen wij op dit moment diverse FPC’s met het gebruik van de Beslisboom in de vorm van workshops. We nemen de Beslisboom stap voor stap door en bepalen samen daarna hoe verder. Door dit vanuit de FPC's te doen werken we toe naar een circulaire verpakkingsstandaard voor de sierteelt.

De veranderingen vanaf 2030 over hergebruik en recycling van verpakkingen lijken nog ver weg, maar het is belangrijk om vroegtijdig hierover na te denken en juiste keuzes te maken. Daarom onze tip: ga op tijd in gesprek met je verpakkingsleveranciers en klanten.

Meer lezen

Gerelateerd nieuws