De betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie verbetert steeds meer. Goede productinformatie en waarheidsgetrouwe foto’s zijn van cruciaal belang voor het goed functioneren van de marktplaats. Ze verbeteren de inkoopbeleving van kopers bij het veilen en daardoor optimale prijsvorming voor kwekers. Dit is belangrijk in een wereld die verder digitaliseert en internationaliseert.

De afdeling Kwaliteit van Royal FloraHolland heeft als belangrijk speerpunt het verbeteren van de betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie. De foto’s die bij het aanbod op de klok worden aangeboden, controleren we op juistheid van de informatie. Dagelijks passen we tientallen partijen aan, zodat een koper krijgt wat hij denkt te krijgen. What you see, is what you get.

Quality Index

Dat deze controles hun vruchten afwerpen, blijkt uit de ontwikkeling van de verdeling van het aantal kwekers over de scores van de Quality Index (QI). Zo had begin 2022 43% van de aanvoerders een A-score. Dat wil zeggen dat hun aanvoerinformatie in meer dan 98,5% van de gevallen klopte.

Bekijk de tabel voor de percentages van de A-,B- en C-kwekers:
Quality IndexAanvoerinformatie kloptBegin 2022*Nu
A> 98,5%43%47%
B94,55 -98,5%28%29%
C< 94,5%18%12%
* Van 11% van de aanvoerders kon begin 2022 geen betrouwbare QI berekend worden vanwege te geringe aanvoer.

Na een jaar van controleren heeft momenteel 47% van de aanvoerders een A-score, 29% een B-score en 12% een C-score. We kunnen dus concluderen dat de aanvoer op de klok betrouwbaarder is geworden. Goed nieuws voor de kopers. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren, passen we in de loop van 2023, de heffingen die opgelegd worden bij foutieve aanvoerinformatie aan. Momenteel betalen alle aanvoerders, wanneer ze een product met bijvoorbeeld een foutief keurkenmerk aanleveren, een heffing tot 40 euro per afwijkende partij ter dekking van gemaakte kosten. Deze heffing wordt afhankelijk van de QI-score en de afwijking, zie onderstaande tabel.
Type heffingABC
Systeemheffingen€ 15€ 15€ 15
Sorteerkenmerken€ 15€ 25€ 40
Keurkenmerken€ 15€ 40€ 75
Hiermee spelen we in op een veel gehoorde wens van kwekers die relatief bijna geen fouten maken, dat “de veiling op alle slakken zout legt”. We belonen als het ware de aanvoerders die bijna altijd met de juiste informatie aanvoeren. Aanvoerders die relatief veel fouten maken, stimuleren we via de heffingen het beter te gaan doen.

Als alle automatiseringssystemen daarvoor geschikt gemaakt zijn, willen we vanaf 1 april aanstaande of zo snel mogelijk daarna starten met de heffingsdifferentiatie. Eén en ander komt de betrouwbaarheid van de informatie op het platform en daarmee het platform zelf en de prijsvorming ten goede.

Gerelateerd nieuws