De sierteeltsector heeft te maken met uitzonderlijk marktomstandigheden. De moeilijke economische omstandigheden gecombineerd met de energiecrisis hebben grote impact op iedereen in de sierteelt en ook op Royal FloraHolland. De financiële resultaten van veel kwekers staan enorm onder druk en tal van kwekers doen noodgedwongen een beroep op hun reserves. Door sterk toegenomen kosten van onder meer energie en minder inkomsten door lagere aanvoervolumes, zal ook Royal FloraHolland in 2022, en zeker ook in 2023, verlies leiden. Dit ondanks forse kostenbesparingen dit jaar en de afgelopen jaren. Royal FloraHolland blijft in volle overtuiging investeren in onder meer Floriday, nieuwe logistiek en landelijk veilen.

Tegen die achtergrond is door de directie een voorstel voor de tarieven voor 2023 opgesteld dat door de Ledenraad is geaccordeerd. Hierin is de input en feedback vanuit gesprekken met de Ledenraad en de Financiële Commissie van de Ledenraad verwerkt. Ook zijn nog de reacties vanuit sessies met leden meegewogen. De directie heeft gezocht naar een balans tussen het effect van de verhoging van tarieven op de bedrijfsvoering van kwekers en de beperking van het verlies van Royal FloraHolland. Een moeilijke puzzel, waarbij diverse alternatieven voor deze tariefsaanpassing zijn overwogen en besproken, alle met voors en tegens, met verschillen tussen leden en niet-leden. Hierdoor stijgen de tarieven van Royal FloraHolland voor kwekers en ook kopers in 2023 helaas meer dan in voorgaande jaren. Iets wat onontkoombaar is.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

1. We hebben gezocht naar balans in het tarievenvoorstel

 • Voor leden van coöperatie bedraagt de verhoging van het Basistarief 0,20% (van 1,50% naar 1,70%). Daarnaast wordt de Verkooptoeslag met 0,10% verhoogd voor de handelskanalen Klok (van 1,20% naar 1,30%) en KVV (van 1,40% naar 1,50%). Daarentegen wordt de karheffing voor zowel Klok als Direct niet geïndexeerd.
 • De Volumevoordeelkorting wordt aangepast. Door schaalvergroting bij leden loopt de Volumevoordeelkorting die Royal FloraHolland uitkeert jaar over jaar op. Dit heeft een negatief effect op onze opbrengsten. Aan de kostenkant levert deze consolidatie Royal FloraHolland echter geen voordeel op. Een herijking is dus nodig. Het percentage korting bij één tot drie miljoen euro omzet wordt verlaagd met 0,10% (van 0,20% naar 0,10%). Het percentage korting bij drie tot tien miljoen euro omzet wordt verlaagd met 0,15% (van 0,45% naar 0,30%).

2. We versterken het voordeel van het lidmaatschap

Voor niet-leden, de aanvoerders, worden het Basistarief en Verkooptoeslag meer verhoogd dan voor leden. De verhoging van het Basistarief bedraagt 0,45% (van 2,25% naar 2,70%). Daarnaast wordt de Verkooptoeslag met 0,15% verhoogd voor de handelskanalen Klok (van 3,50% naar 3,65%) en KVV (van 3,70% naar 3,85%).

3. We brengen eenvoud aan in het tariefmodel

Het Basistarief en de Verkooptoeslag worden vervangen door één tarief per handelskanaal: de Verkoopprovisie. Helder en Overzichtelijk. In de praktijk worden het Basistarief en de Verkooptoeslag al bij elkaar opgeteld. Daarbij is het niet mogelijk om te verkopen via onze verkoopkanalen zonder dat hier ook de financiële verrekening aan gekoppeld is. Er is dus geen reden om deze los van elkaar te presenteren. Voor leden van de coöperatie bedraagt de Verkoopprovisie Direct 1,70%, Klok 3,00% en KVV 3,20%. Voor aanvoerders, die geen lid zijn, bedraagt de Verkoopprovisie Direct 2,70%, Klok 6,35% en KVV 6,55%.

4. We ondersteunen onze strategie door het gebruik van Floriday nog aantrekkelijker te maken

Per uiterlijk 1 juli 2023 wordt er geen serviceheffing meer in rekening gebracht voor iedere transactie waarbij de koper de order plaatst via Floriday (in de schermen, via de Floriday API-koppeling, VMP-koppeling, FloraMondo of FloraXchange). Voorwaarde is dat de kweker de order financieel ook via Floriday afhandelt (verrekening).

5. Het afwijken van de standaard wordt extra belast

 • Per uiterlijk 1 juli 2023 wordt het gebruik van de Connect-EAB extra belast aan kwekers. De Connect-EAB is namelijk niet bestendig voor toekomstige ontwikkelingen die nodig zijn voor het digitaal zaken doen. Bovendien genereert het in stand houden van de Connect-EAB extra kosten voor Royal FloraHolland en staat het verdere vereenvoudiging van het IT landschap (en bijgaande kostenbesparing) in de toekomst in de weg. De hoogte van dit tarief is nog niet bepaald.
 • Vanaf 2024 komt er een toeslag voor kopers indien orders niet digitaal geplaatst en afgehandeld worden. Denk daarbij aan een verhoging van de serviceheffing.
 • Uitbetalingen naar kwekers op een rekening buiten SEPA, brengen aanzienlijke meerkosten met zich mee voor Royal FloraHolland. Niet alleen voor dollar betalingen, maar ook in euro’s. Deze kosten gaan wij doorbelasten middels een heffing van 0,02% voor lid-aanvoerders en 0,04% voor aanvoerders over het uitbetaalde bedrag. Het volgen van de reguliere route is voor jou als kweker daarmee dus aantrekkelijker.

6. We voeren reguliere aanpassingen door om tarieven up-to-date te houden, in lijn met de afgelopen jaren

 • Indexatie van de Partijheffing met 5% van € 1,73 naar € 1,82.
 • Verhoging van het maximale bedrag waarover de Variabele Contributie/Verenigingskosten wordt geheven van € 950.000 naar € 1.050.000.
 • De introductie van een maximumtarief voor het verwerken van doordraai van € 40 per ladingdrager.
 • Wijziging tarieven diverse Logistieke Middelen waaronder:
 • Huurverhogingen diverse fustcodes:
  • Fc510 (meermalige Amaryllis doos) van 25 cent naar 37 cent
  • Fc502 (subturncode Fc510) van 8 cent naar 10 cent
  • Fc519 (meermalige chrysanten- en leliedoos) van 18 cent naar 19 cent
  • Fc509 (subturncode Fc519) van 8 cent naar 10 cent
  • Fc503 (subturncode Fc523) van 8 cent naar 10 cent
  • Fc533, Fc544, Fc560, Fc566, Fc580 van 13 cent naar 14 cent
  • Fc577 en Fc588 van 14 cent naar 15 cent
 • Huurverlaging en wijziging in tarievenstructuur meermalige plantentrays rood en grijs:
  • Rood van 7 naar 6 cent
  • Grijs van 12 cent naar 10 cent
 • Verhoging tarief CC-opslag:
  • CC-container van 4 cent naar 5 cent
  • CC-plaat van 1 cent naar 1,2 cent
 • Tarief slotplaathuur stapelwagens stijgt van € 219 naar € 227 per jaar, waarbij wij kortere periodes naar rato doorbelasten.
 • Indexatie van overige tarieven met ~5%.

Meer informatie

Gerelateerd nieuws