Logistieke middelen, wie gebruikt ze niet in de sector? Onze stapelwagens, bloememmers, plantentrays en andere verpakkingen zijn essentieel voor een optimale logistieke keten van kweker tot (eind)klant. De afmetingen zijn allemaal op elkaar afgestemd en ze zijn speciaal ontworpen voor planten- en bloementransport. Zo kan je met onze logistieke middelen rekenen op een soepel transport van de door jou met zorg gekweekte producten. De hoge mate van standaardisatie zorgt voor optimale en efficiënte logistiek. De afgelopen jaren zien we alleen steeds vaker dat logistieke middelen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze eigenlijk bestemd zijn.

We komen regelmatig veel creatief en ongewenst gebruik van logistieke middelen tegen. Zoals meermalige trays, die gebruikt worden bijvoorbeeld op kweektafels. Daarvoor zijn de meermalige trays niet bedoeld en dit valt onder oneigenlijk gebruik van logistieke middelen.

Gebruik meermalige plantentrays op de juiste manier

Met de logistieke middelen van Royal FloraHolland maken wij het de gehele sierteeltketen mogelijk om op een efficiënte, duurzame en goedkope wijze sierteeltproducten te verhandelen. Je kunt onze logistieke middelen gebruiken voor alle commerciële transacties, die via de coöperatie worden verrekend. Het is niet toegestaan om logistieke middelen te gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven geschreven. In de praktijk komen wij regelmatig logistieke middelen tegen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor interne bedrijfsprocessen, teeltdoeleinde of die kweker of kopers niet verrekenen via het Royal FloraHolland-platform. Dit is ongewenst gebruik en niet toegestaan.
Misschien gebruik je nu wel meermalige plantentrays op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn. Simpelweg omdat je niet precies wist wanneer en waarvoor je ze wel kan én mag gebruiken. Twijfel je nog of de manier waarop je nu deze trays gebruikt oké is? Of wil je eventueel meermalige trays, nadat je het bovenstaande gelezen hebt, inleveren? Neem dan contact op met Klant Contact Center.

Samen kosten besparen

Met de huidige fors stijgende grondstofprijzen en in het kader van onze duurzaamheidsambities willen we eigenlijk zo min mogelijk nieuwe logistieke middelen laten produceren. Daarom vragen wij jou als ketenpartner, en gebruiker van onze logistieke middelen, om mee te helpen met het voorkomen van oneigenlijk gebruik. Dan is extra productie niet nodig, blijft de pool op het benodigde niveau en houden we samen de kosten voor het gebruik van logistieke middelen in de keten beheersbaar.

De komende tijd breiden we onze controles uit om er voor te zorgen, dat het gebruik van logistieke middelen voor onze leden makkelijk en tegen een marktconform tarief kan blijven bestaan.

Gerelateerd nieuws