Vorige maand hebben wij bericht dat wij als sierteeltsector te maken hebben met een energiecrisis die leidt tot onzekerheid over de productie van kwekers deze winter en in de piek van 2023. Samen met de verwachte blijvende arbeidskrapte brengt dit een enorme uitdaging met zich mee die de hele sector treft.

Vanzelfsprekend is Royal FloraHolland hard bezig om toch gereed te staan voor de komende piek door bijvoorbeeld het aantrekken van nieuw personeel, het inzetten van kantoormedewerkers als piekhulp en het instellen van vroeg veildagen. Daarnaast pakken we ook de handschoen op om sectorbreed na te denken over additionele maatregelen om een goede logistieke dienstverlening neer te zetten bij een scenario dat volumes hoger zijn dan we aan kunnen.

Bijeenkomsten met kwekers en kopers

Royal FloraHolland organiseerde diverse bijeenkomsten om met kwekers en kopers de verschillende opties voor aanvullende maatregelen te bespreken. Het gaat hier niet over gemakkelijke maatregelen. Gedacht wordt aan het limiteren van het aantal aangevoerde karren of het maximeren van het aantal transacties op de absolute piekdagen. Of de logistiek anders inrichten waarbij de bloemen eerst verwerkt worden en later de planten, zodat Royal FloraHolland ook medewerkers kan werven voor 40 uur.

Ook kijken we of we personeel van kwekers in kunnen zetten in het operationele proces. Natuurlijk is kiezen voor ‘geen extra maatregelen’, met alle gevolgen van dien, ook een besproken optie. Deze discussies leveren een schat aan informatie op waar (on)mogelijkheden liggen, wat voor- en nadelen zijn van de opties maar ook suggesties om een maatregel verder te verbeteren.

Besluit in december

Deze maand bekijkt het projectteam alle genoemde argumenten om te komen tot een advies aan het MT van Royal FloraHolland dat hier begin december een besluit over neemt. Middels deze planning is er voldoende tijd om de gekozen maatregelen met kwekers en kopers te kunnen voorbereiden. In de hoop dat een dergelijke noodmaatregel niet nodig is, willen we hier toch op voorbereid zijn. Medio december volgt berichtgeving welke oplossing het beste past voor de sector als geheel.

Gerelateerd nieuws