Een brede coalitie van partijen, waaronder de Vereniging Bloemenveilingen Nederland (VBN) heeft een convenant ondertekend om de milieu-impact van potgrond en substraten terug te dringen. Afgesproken is om te komen tot een versnelling van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, hergebruik van substraten en verantwoorde veenwinning.

De potgrond- en substraatsector heeft de verduurzaming van de producten voor de tuinbouw en consumentenmarkt prominent op haar agenda staan.

De convenantpartners stelden met elkaar ambitieuze doelstellingen vast, met als eerste ijkmoment 2025. Voor 2025 is de doelstelling te komen tot een groter gebruik van hernieuwbare grondstoffen (gemiddeld 35% voor professioneel gebruik, 60% voor consumentenmarkt) en het gebruik van compost te verdubbelen tot 600.000 m3. Ook is afgesproken om alleen nog gebruik te maken van 100% verantwoord gewonnen veen. Hierdoor worden klimaat en kwetsbare natuurgebieden gespaard. Dit is onderdeel van verduurzaming van de tuinbouwsector.

Gerelateerd nieuws