Tarief op Connect-EAB zodra directe levering mogelijk is via API-koppeling Floriday

3 november 2022
Floriday & digitaal zaken doen
Steeds meer softwarepakketten ondersteunen de mogelijkheid om de directe levering via de Floriday API-koppeling af te handelen. Hiermee kun je de directe order afhandelen zonder gebruik te hoeven maken van de Connect-EAB. De Connect-EAB is namelijk niet bestendig voor toekomstige ontwikkelingen die nodig zijn in het digitaal zaken doen. Voor het einde van dit jaar bieden softwareleveranciers deze mogelijkheid aan al hun klanten. In de loop van 2023 wordt een tarief geheven op de Connect-EAB.

Bestellingen die nu al worden geplaatst via Floriday, worden ook al afgehandeld via Floriday. Orders die telefonisch, via Whatsapp of via Florecom binnenkomen, worden veelal nog via de Connect-EAB afgehandeld. Softwareleveranciers ontwikkelen momenteel dat alle orders, die buiten Floriday om zijn ontstaan, ook via de Floriday API-koppeling afgehandeld kunnen worden. Een aantal softwareleveranciers is dit al aan het uitrollen.

Om te voorkomen dat we onnodig twee systemen in de lucht houden, wordt het gebruik van de Connect-EAB op termijn ontmoedigd middels een extra tarief. Dit doen we pas zodra de softwareleveranciers de module daadwerkelijk ondersteunen en deze uitgerold is bij hun klanten. Een exacte datum en de hoogte van het tarief is nog niet bepaald.

Meer handelsmogelijkheden en inzicht

De Connect-EAB is niet bestendig voor toekomstige ontwikkelingen die nodig zijn in het digitaal zaken doen. Het digitaal afhandelen van een directe levering via de Floriday API biedt kwekers en kopers, nu en in de toekomst, meer handelsmogelijkheden en inzicht:
  • Kwekers ontvangen meer inzicht in de afhandeling van de order. Zo is er directe kredietcontrole vooraf en wordt een actuele orderstatus getoond. Daarnaast kunnen kwekers meer informatie meegeven met de directe levering, bijvoorbeeld het aantal en type fusten.
  • Kopers ontvangen meer inzicht in de status van de order. Als track&trace informatie beschikbaar komt, dan zie je als koper wat de orderstatus is en wanneer deze exact wordt geleverd.
  • Nieuwe betaalwijzen op Floriday worden door de directe levering in Floriday ondersteunt. Zoals de eWallet die kwekers de mogelijkheid biedt om aan een bredere groep kopers te kunnen verkopen.

Wat betekent dit concreet?

Voor kwekers zijn de veranderingen minimaal. Behalve dat kwekers straks in hun softwarepakket de mogelijkheid hebben om de directe levering via de Floriday API af te handelen.

Een aantal softwareleveranciers heeft de complete directe levering via Floriday reeds ingebouwd. Afhankelijk van de softwareleverancier wordt deze door de softwareleverancier bij kwekers geïnstalleerd of kwekers moeten deze zelf activeren. Neem zo nodig contact op met je softwareleverancier.
Bij softwarepakketten die nog uitgebreid moeten worden met deze functie zal dit de komende maanden gebeuren. Kwekers worden - op het moment van uitrol - door hun softwareleverancier op de hoogte gesteld
Kwekers die alleen via de schermen van Floriday werken, handelen hun directe levering al af via Floriday.

Meer informatie

Heb je vragen over de status van de directe levering via de Floriday API? Neem hiervoor contact op met je softwareleverancier. Wil je meer weten over de voordelen van de afhandeling van de directe levering via Floriday?

Gerelateerd nieuws