De torenhoge energieprijzen raken de sierteeltsector hard. Kwekers die door kunnen produceren, wacht een uitdagende herfst- en winterperiode als het gaat om de kwaliteit van hun product. In veel gevallen gebruiken kwekers minder belichting en verwarming. De afdeling Kwaliteit biedt een helpende hand om betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie te borgen.

Onverwarmde kassen, minder daglicht. Kwekers die de komende maanden door produceren hopen op een zonnige winter. Want wat doet deze energiecrisis met de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie? Dat is een vraag waar kopers mee zitten. Onze keurmeester kunnen kwekers helpen om de kwaliteit van correcte aanvoerinformatie omhoog te krijgen.

Om tot een aankoopbesluit op een digitale marktplaats te komen, is het van belang dat de koper krijgt geleverd wat hij heeft gekocht. Om dit te kunnen garanderen, zijn betrouwbare productfoto’s en -informatie heel belangrijk. Wij ondersteunen je graag om zelf goede productfoto’s en -informatie aan te leveren. Zo kun je een keurverzoek doen of je krijgt telefonisch advies van een van onze specialisten.

Eerlijke informatie

Ook al zijn de groei-omstandigheden lastig de komende maanden, wij blijven wel controles uitvoeren. De productcontrole voorafgaand aan het veilen richt zich in de basis niet op de kwaliteit van het aangevoerde product. Wat wel gecheckt wordt, is of de opgegeven aanvoerinformatie klopt met het aangevoerde product, zodat de koper krijgt wat hij verwacht. What you see, is what you get. Elk niveau van kwaliteit blijft welkom, zolang de informatie eerlijk en in overeenstemming met de VBN-specificaties wordt vermeld op de aanvoerbrief en tot uiting komt via de actuele productfoto.

Vraag hulp

Mocht je de komende tijd vragen hebben of hulp nodig hebben bij het meegeven van de juiste productomschrijving en eventuele keurcodes of sorteringskenmerken, dan kun je je altijd bij de afdeling Kwaliteit melden. Geef aan of het om telefonisch advies gaat of om een keurverzoek.

Gerelateerd nieuws