De komst van FloriPEFCR gaat ervoor zorgen, dat we in Europa milieufootprints in de sierteeltsector op dezelfde standaard manier gaan berekenen. Hierdoor ontstaan betrouwbare resultaten, die met elkaar vergeleken kunnen worden en gelijkheid in de sector creëert. Daarnaast bereidt de footprint op basis van FloriPEFCR bedrijven voor op de duurzaamheidswensen en -eisen van (eind)klanten en overheidsinstanties. Naar verwachting geeft medio 2023 de Europese Commissie goedkeuring voor het gebruik van FloriPEFCR.

Tot nu toe vormden de Hortifootprint Category Rules het uitgangspunt bij het berekenen van footprints binnen de tuinbouw in Nederland. Een methode die nog niet voor volledige harmonisatie zorgt, maar wel een goed begin is voor de Nederlandse tuinbouwsector. Nu de vraag naar duurzame producten internationaal groeit, wordt ook de behoefte aan Europese standaardisatie groter. Een consortium van bedrijven, met daarin onder andere Wageningen University & Research en Royal FloraHolland werkt nu aan Europese rekenregels voor het berekenen van de milieufootprint van sierteeltproducten: de FloriPEFCR.

Wat is de FloriPEFCR?

De Product Environmental Footprint (PEF) is een op Life Cycle Assessment (LCA) gebaseerde methode en bevat eenduidige standaardrekenregels voor 16 impactcategorieën bij de berekening van de milieufootprint. Per productcategorie zijn gespecificeerde rekenregels uitgewerkt, zoals milieu-impact van productie op klimaat, landgebruik en uitputting van hulpbronnen. Deze methode berekent de milieueffecten per stam of per pot van een product, vanaf de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product. We verwachten dat de PEF medio 2023 goedgekeurd wordt door de Europese Commissie als dé referentiemethode. Dan is FloriPEFCR de leidende standaard voor footprint berekeningen voor de volledige Europese markt.

Doel FloriPEFCR

Het doel van de FloriPEFCR is om de basis te leggen voor geverifieerde en betrouwbare duurzaamheidsclaims en om greenwashing van bedrijven te voorkomen. Het zorgt voor betrouwbare resultaten, vergelijkbare uitkomsten en een gelijk speelveld. Vergelijkbaarheid is immers alleen mogelijk als de resultaten op dezelfde rekenregels zijn gebaseerd. Dus het vergelijken van appels met appels en niet met peren. De FloriPEFCR maakt een eerlijke systematische vergelijking tussen verschillende snijbloemen en tussen verschillende potplanten mogelijk. De resultaten zijn een vertrekpunt om inzicht te krijgen wat nu de milieu-afdruk is van een product. Het zorgt niet alleen voor bewustwording, maar laat ook zien welke verbetermogelijkheden er nog zijn. Met het verduurzamen van processen kan immers ook geld bespaard worden.

Meer weten

Na de goedkeuring en lancering van de FloriPEFCR in 2023 infomeren wij u natuurlijk over hoe u zelf aan de slag kunt met deze milieufootprint methode. Wilt u alvast meer lezen over de FloriPEFCR? Bekijk dan de onderstaande informatie:

Speciaal voor sectorgenoten, die geïnteresseerd en/of die specialist zijn op het gebied van duurzaamheid is sinds kort de factsheet ‘Addressing sustainability in Floriculture’ beschikbaar.

Gerelateerd nieuws