Drugsvondst bij actie samenwerkende partijen op terrein Royal FloraHolland Aalsmeer

11 augustus 2022
Logistiek & transport
Tijdens een gecoördineerde actie van de Landelijke Eenheid en andere overheidsinstanties op het terrein van Royal FloraHolland Aalsmeer is vorige week is een geringe hoeveelheid cocaïne en een grote hoeveelheid alcohol gevonden. Het op voorraad hebben van alcohol is op het gehele veilingterrein verboden.

De Landelijke Eenheid werkte bij deze actie samen met het politie wijkteam Aalsmeer, de Dienst Justitiële Inrichting, de gemeente Aalsmeer en werd begeleid door de bedrijfsbeveiliging van Royal FloraHolland. Om bij de actie de aanwezigheid van drugs te kunnen beoordelen, werd een drugshond ingezet.

TFOC

Aanleiding van de actie was een melding bij Transport Facilitated Organized Crime (TFOC), een programmaonderdeel van de Politie Dienst Infra van de Landelijke Eenheid, gericht op het tegengaan van georganiseerde criminaliteit in de transportsector. TFOC werkt samen met publieke en private partners aan weerbaarheid in de transportsector. Vanuit het Centrum Weerbare Sierteelt, gevestigd op het terrein van Royal FloraHolland in Aalsmeer, werd de actie gecoördineerd.


Binnen de samenwerking ‘Weerbare Sierteeltsector’ werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot preventieve en repressieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. In de aanpak Weerbare Sierteeltsector zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie (Den Haag en Amsterdam), Openbaar Ministerie (Den Haag en Amsterdam), RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, Douane en Royal FloraHolland.

Melding doen

Wil je melding maken van criminele activiteit of heb je een vermoeden als het gaat om drugscriminaliteit of uitbuiting? Neem dan contact op met de politie of wijkagent, meld het online bij of bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of neem contact op met de bedrijfsbeveiliging van Royal FloraHolland.

Gerelateerd nieuws