FPC Kamer- en tuinhortensia aan de slag met de Beslisboom Duurzaam Verpakken

1 augustus 2022
Duurzaamheid
Het kiezen van de juiste duurzame verpakking is niet makkelijk; er spelen heel veel factoren een rol. Om deze keuze te vergemakkelijken ontwikkelde Greenport West-Holland samen met enkele andere partijen de Beslisboom Duurzaam Verpakken. Royal FloraHolland helpt een aantal FPC’s met het gebruik van de Beslisboom in de vorm van workshops. Specifiek richten we ons hierbij op het huidige gebruik van zowel plastic planten- als bloemenhoezen en de kansen om hierin te verduurzamen. Door dit vanuit de FPC's te doen, werken we toe naar een mogelijke verpakkingsstandaard voor de sierteelt.

Eén van deze betreffende FPC’s is de FPC Kamer- en tuinhortensia, die al volop aan de slag is met de Beslisboom. FPC-lid Roel van Schie (algemeen directeur Sjaak van Schie b.v.) is enthousiast over dit initiatief en vertelt over zijn ervaringen tot nu toe aan de hand van drie vragen.

Waarom vindt u het belangrijk om aan de slag te gaan met duurzaam verpakken?

“Verduurzamen kan eigenlijk alleen maar gezamenlijk, de impact is dan vele malen groter. Vandaar dat we dit in de FPC beet pakken. Het is belangrijk, dat we als sector aansluiting blijven vinden bij de ontwikkelingen van de toekomstige consument en markt, alleen dan creëren we continuïteit. Vanuit mijn eigen perspectief vind ik het belangrijk de wereld schoner achter te laten dan dat deze nu is, zodat de toekomstige generatie hiervan kan profiteren.”

Binnen de FPC hebben jullie doelen afgestemd. Welke acties bent u van plan concreet te gaan doen rondom duurzaam verpakken om deze te realiseren?

“Het begint er eerst mee te zorgen, dat ons eigen bedrijf actief aan de slag gaat met de verschillende doelen die we hebben opgesteld. Eén van de doelen is: in 2025 gebruiken we 20% minder kilo kunststof hoezen dan in 2021. Om dit te bereiken wil ik in gesprek met onze verpakkingsleverancier om te kijken naar mogelijkheden met onze huidige hoes. Want kan deze hoes misschien dunner en korter? Zonder uiteraard verlies van kwaliteit. Daarmee verwacht ik al een flinke stap in de realisatie van de doelstelling te gaan zetten. Daarnaast moet duurzaam verpakken ook gaan leven binnen de verschillende afdelingen op ons bedrijf. Duurzaamheid draait om gezamenlijke draagkracht. De ervaringen die wij opdoen, kunnen we dan delen met andere kwekers om deze te inspireren om ook de juiste stappen te nemen richting duurzaamheid.”

Welke oproep wil je doen naar andere FPC’s om aan de slag te gaan met dit thema?

“Het beste moment om te starten met duurzaamheid was natuurlijk eigenlijk al vijf jaar of zelfs langer geleden, maar het tweede beste moment is nu. Ga aan de slag met de geformuleerde doelen rond duurzaam verpakken, die er liggen vanuit het collectief. Als je niet weet waar te beginnen ga in gesprek met de verschillende FPC leden. Naar de toekomst toe zal dit continuïteit borgen en kosten reduceren aangezien de maatschappij waar we leven dit van ons zal gaan eisen.”

Wilt u ook kennismaken in FPC verband met de Beslisboom om te kijken hoe de productgroep aan de slag kan met het verduurzamen van verpakkingen? Laat het ons dan weten via duurzaamheid@royalfloraholland.com. Wij nemen dan contact met u op.

Meer lezen over de gratis te downloaden beslisboom

Gerelateerd nieuws