De verbetering van de logistieke performance van Royal FloraHolland die sinds eind juni zichtbaar is op alle locaties, zet stap voor stap door. Het afleveren van producten gaat weer steeds vaker zoals gepland, maar we hebben nog niet het niveau bereikt wat we nastreven. Meer instroom van nieuwe medewerkers, een afname van de groei van de aanvoer én minder storingen dragen daaraan bij. Net als de genomen maatregelen en procesverbeteringen. Royal FloraHolland blijft inzetten op het verder verbeteren van de prestaties.
Door een tekort aan medewerkers en veel aanvoer, was de druk op de logistiek op alle locaties de afgelopen periode heel hoog, met vervelende consequenties voor kopers en kwekers. Het gaat nu steeds beter, maar we zijn er nog niet. Het komt nog voor dat er op drukke dagen helaas later afgeleverd wordt, of dat doorlooptijden langer zijn dan kopers gewend zijn. De stijging van de aanvoer op de klok is de afgelopen weken afgenomen, maar het werkaanbod is op iedere locatie nog steeds hoog. In combinatie met het tekort aan medewerkers zorgt dit dus nog steeds voor uitdagingen. We blijven werken aan verbeteringen om hinder en ongemak voor kopers en kwekers te voorkomen. Met specifieke aandacht voor locatie Naaldwijk, waar we alle bloemen orderpicken. De eindtijden zijn hier op het niveau van de andere locaties, maar kopers ervaren weer andere knelpunten omdat zij gewend zijn aan het vorige proces. Dat is begrijpelijk en in dialoog met die kopers lossen we de knelpunten op.

Hoge instroom en meewerkend kantoorpersoneel

We werken met succes aan het op orde krijgen van de bezetting, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Dat resulteert in aanzienlijke instroom van nieuwe medewerkers. Onder andere de wervingscampagne via social media, het inwerken van Oekraïense vluchtelingen en de samenwerking met uitzendbureaus werpen hun vruchten af. Ook de collega’s op kantoor werken deze periode mee in de operatie. Dat is fijn, gezien de vakantieperiode en de uitstroom waar we mee te maken hebben.

Feedback leidt tot verbetering

Naast de bezetting voert Royal FloraHolland ook procesoptimalisaties door. In Naaldwijk waar orderpicken live is, gebeurt dat op basis van feedback van kopers. Voor hen vond afgelopen week een tweede tribunesessie plaats. Chief Operations Officer (COO) Leendert-Jan Plaisier gaf een update over de performance en de ingezette verbeteringen. Ook was er veel ruimte voor vragen en feedback. Bijvoorbeeld over de prioritering van afleveren. De beloofde eindtijden worden steeds vaker gehaald, maar kopers moeten soms langer dan gewend wachten op hun product(en) omdat de prioriteit van afleveren anders is. De prioriteitsregels in het nieuwe systeem worden nu aangepast, waarbij een betere balans wordt gezocht tussen doorlooptijden en het afleveren van volle karren. Daarnaast ligt de focus op het verminderen van fouten. De afgelopen weken is een forse daling gerealiseerd en het kan nog beter. Er zijn kansen om het percentage fouten verder te verlagen onder meer door meerpartijkarren beter af te handelen en het verduidelijken van werkinstructies. Ook het optimaliseren van de processen bij Zoeken en Correctie heeft de aandacht.

Proef met schouwen

We weten dat kopers het een uitdaging vinden om te schouwen in de orderpick opstelling. Bij de productgroep Hortensia is nu een pilot gedaan om de producten overzichtelijker in de koelcel te zetten. De eerste feedback is opgehaald en er zijn suggesties voor verbeteringen. Komende periode wordt de pilot uitgebreid met andere producten.

Tot slot

De logistiek anders organiseren, is juist belangrijk in het oplossen van de performance problemen. Het maakt gespreid afleveren mogelijk waardoor we onze medewerkers beter en efficiënter kunnen inzetten en langere contracten kunnen bieden. De eerste kopers in Naaldwijk maken naar tevredenheid gebruik van het vroeg uitleveren van klok voorverkoop. Dat is een mooie eerste stap. Al is het besef er ook dat nog veel kopers niet direct profiteren van de nieuwe manier van werken. We blijven dan ook vol inzetten op het naar tevredenheid uitvoeren van de bestaande dienstverlening waarbij Royal FloraHolland vol inzet op het halen van eindtijden en optimale prioritering van afleveren nastreeft.

Heeft u vragen of opmerkingen, weet ons vooral te vinden door het Klant Contact Center te contacteren. We staan u graag te woord, uw input helpt ons verbeteren.

Gerelateerd nieuws