Het is u vast niet ontgaan, extreme hitte is geen uitzondering meer in de Nederlandse zomers. Vorige week werd net niet het warmterecord van 40,7°C uit 2019 verbroken. Een record zonder glans, want de warmte zorgt voor een groeiend probleem in onze steden. In de stad is het vaak nog warmer door het zogenaamde hitte-eiland effect. Hitte beïnvloedt de concentratie, leerprestaties en productiviteit. Bovendien slapen mensen slechter. Groen – in de vorm van bomen, planten en struiken - biedt hiervoor een natuurlijke oplossing.

Het hitte-eiland effect ontstaat doordat de verharde wegen en gebouwen de warmtestraling van de zon absorberen en weer afgeven aan de directe omgeving. Op zonnige zomerdagen met weinig wind kan dat soms 4-8 graden schelen met buiten de stad.

Hoe beïnvloedt groen het klimaat in de stad?

Een steeds groter deel van de bevolking woont in de stad. Eén van de meest opvallende aspecten van de stad als leefomgeving is dat de gemiddelde temperaturen in de stad gewoonlijk hoger liggen dan in het omringende niet-verstedelijkte gebied. Met name in warmere perioden heeft dit een negatief effect op het welzijn en de gezondheid van de bewoners.

Meer groen op en aan gebouwen is een natuurlijke maatregel om de temperatuur in steden te verlagen. Groen zoals bomen, struiken en planten beperken het effect van hogere temperaturen en koelen lucht, bieden schaduw en zorgen ook via verdamping voor verkoeling. Daarnaast koelt groen ’s avonds sneller af dan de versteende gebieden in de stad.

De bewezen positieve werking van groen

Enkele feiten uit wetenschappelijk onderzoek uit de factsheet ‘Groen en Wonen’:
  • 10% meer groen in een stad vermindert het hitte-eiland effect in die stad met gemiddeld 0,6ºC.
  • Groen koelt door beperking van de instraling (schaduw) en door verdamping van water. De koeling door verdamping helpt vooral in de namiddag, avond en vroege nacht. Dit is van groot belang, omdat hittestress tijdens de slaap belangrijke negatieve gezondheidseffecten heeft.
  • Parken vormen niet alleen koelte-eilanden in de warmere stedelijke omgeving, maar hebben ook een koelende werking op de omliggende wijken. Het effect ligt in de meeste gevallen tussen 1,5 en 3,5ºC. Het is afhankelijk van de grootte van het park en de lokale omstandigheden en neemt af met de afstand tot het park.

Download de factsheet ‘Groen en Wonen’ en ontdek de kansen en mogelijkheden van groen in de stad.

Wat doet De Groene Agenda?

Met als visie 'Groen is meer dan mooi', leveren wij een bijdrage aan leefbare, groene steden en groene gemeenschappen. Dat doen we samen met Stichting De Groene Stad. Onderzoek is één van de zaken waarin De Groene Stad investeert. De waarde van leefbare, gezonde en aantrekkelijke steden onderbouwen we door regelmatig bij te dragen aan wetenschappelijke onderzoeken en publicaties. Dit doen we onder de noemer ‘De Groene Agenda’, waarbij we inzoomen op:

  • Groen in gebouwen (woningen, kantoren, bedrijven en scholen)
  • Groen om, op en aan gebouwen
  • Groen in de stedelijke omgeving

Meer weten

Lees meer over duurzaamheid bij Royal FloraHolland.

Gerelateerd nieuws