De Europese Unie voegt met ingang van 2 augustus 22 nieuwe plant- en diersoorten toe aan de EU-lijst Invasieve Exoten, waaronder de Celastrus en Pistia. Voor plaatsing op deze ‘Unielijst’ wordt gekeken naar de invasieve eigenschappen van een soort en de schadelijkheid en ecologische impact op natuur en ecosystemen.

Plaatsing op de Unielijst betekent dat de soort niet meer mag worden gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd (behalve in het kader van uitroeiing). Ook moeten lidstaten maatregelen nemen als de soorten zich vestigen.

Overgangstermijn

Voor een aantal soorten is een overgangstermijn afgesproken. Hiervoor treden de bepalingen van de Exotenverordening pas in werking twee respectievelijk vijf jaar nadat de uitbreiding van de Unielijst van kracht wordt.
  • Voor de soort Pistia stratiotes is een termijn van twee jaar afgesproken.
  • Voor de soort Celastrus orbiculatus is een termijn van vijf jaar afgesproken.

Wat zijn de gevolgen voor u als aanvoerder bij Royal FloraHolland?

  • Na de overgangstermijnen is het niet meer toegestaan genoemde producten te telen en of via veilingen (klok en direct) te verhandelen als plant of deel ervan.
  • Bestaande productcodes worden geblokkeerd en het is wettelijk ook niet toegestaan deze onder andere productcodes op de markt te brengen.

De volledige lijst met soorten en meer informatie vindt u op de websites van NVWA en RVO.NL.

Gerelateerd nieuws