Na een periode van zorgen over onze logistieke performance, is de afgelopen weken een aanzienlijke verbetering van de aflevertijden op alle locaties gerealiseerd. Er is een stabieler proces gedraaid en onze prognose van afleveren is gerealiseerd op alle locaties, dat geeft vertrouwen. Daarmee zijn de bloemen en planten volgens de afgegeven eindtijden of soms zelfs eerder geleverd aan onze kopers. Er is nog ruimte voor verbetering, zoals vermindering van de fouten. Specifiek voor Naaldwijk is hard gewerkt aan betere voorspelbaarheid, stabiliteit en optimalisaties. Tegelijkertijd blijft het vinden van personeel in combinatie met een hoger werkaanbod op alle locaties een uitdaging.

Door een tekort aan personeel en meer aanvoer dan verwacht, was de druk op onze logistiek op alle locaties de afgelopen periode heel hoog. Op onze locatie in Naaldwijk, waar bij bloemen 100% de overstap is gemaakt naar een nieuwe manier van werken, waren in week 23 en maandag 13 juni problemen in de aflevering naar onze klanten. Dit werd met name veroorzaakt door IT-problemen en leidde tot onbegrip, frustraties en zorgen. RFH begrijpt dat te laat of foutief uitleveren van bloemen en planten grote consequenties heeft in de hele keten. Die feedback is bij ons aangekomen. Zo is er veelvuldig gesproken met kwekers en kopers via persoonlijk contact en RFH heeft alle getroffenen met meer regelmaat op de hoogte gehouden van de performance. Zorgpunten en suggesties die daaruit naar voren kwamen, worden ook opgepakt.

Marktsituatie

De marktsituatie en vooruitzichten voor de sector zijn helaas nog steeds zorgelijk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de stijgende kostprijzen van grondstoffen, stijging van energieprijzen als gevolg van de Oekraïne-situatie, een verhoogd aanbod, meer aanbod op de klok en een lagere vraag uit de markt. Koopkracht en prijsvorming zijn onderwerpen op alle RFH-locaties die dagelijks voorbij komen en de sector raken. Een slechte logistieke performance helpt daar niet bij. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en voor RFH geldt dat we er alles aan doen om optimale prijsvorming te blijven realiseren.

Blijven werken aan oplossingen

Daarom blijven we werken aan oplossingen. De prestaties van afgelopen week geven op alle locaties goede hoop op verbetering. RFH doet er alles aan om de performance verder te verbeteren en de impact op de processen van kwekers en kopers te beperken. De actieve werving van nieuwe collega’s begint zijn vruchten af te werpen, al hebben we ook te maken met uitstroom vanuit diverse redenen.

Tegelijkertijd zetten we in op het oplossen van de issues en verder verbeteren van de performance op alle locaties, met een specifieke aanpak voor logistiek Naaldwijk. Het is voor de hele sector belangrijk dat kwekers met vertrouwen op alle locaties kunnen aanvoeren, zonder zorgen over het tijdig en correct afleveren van geveild product. Kopers moeten erop kunnen rekenen dat hun aankoop tijdig en goed wordt afgeleverd. Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid, daar werken we aan. Na gesprekken met kopers, onder andere tijdens een tribune sessie, staan de volgende punten hoog op de agenda:

• Bij Zoeken & Correctie; zorgen voor minder fouten, waardoor wachttijd vermindert en de en dienstverlening verbetert.
• Verbeteren van de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van afleveren.
• Verbeteren kwaliteit van dienstverlening; o.a. minder fouten, meer gelijkmatig afleveren.
• Verbeteren van het schouwen voor kopers; producten minder logisch opgesteld dan voorheen.

Schouwen verbeteren

We erkennen de problemen die inkopers ondervinden bij het schouwen in de nieuwe logistiek. Helaas kunnen we niet alles van vandaag op morgen oplossen. Samen met de locatiecommissie Naaldwijk en andere betrokken klanten kijken wij naar mogelijkheden om het schouwen te verbeteren. De eerste voorstellen om hier verbetering in aan te brengen, presenteren we nog deze maand.

Tot slot

We werken dagelijks met man en macht om zoveel mogelijk producten op tijd bij onze klanten aan te leveren. We willen u weer de dienstverlening leveren die u van ons gewend was, zonder zorgen. We zijn er gelukkig in geslaagd om belangrijke stappen te zetten. We verwachten dat onze logistieke performance elke week beter wordt.

Gerelateerd nieuws