Verplichte registratie per 1 juli 2022 door uitbreiding Duitse verpakkingswetgeving

8 juni 2022
Royal FloraHolland
Logistiek & transport
Per 1 juli 2022 wordt in Duitsland de verpakkingswet VerpackG verder uitgebreid. Voor eenieder, die producten in verkoop- en/of transportverpakkingen op de Duitse markt brengt, is vanaf deze datum registratie bij LUCID-Packaging Register verplicht. Voor verkoopverpakkingen is ook een contract met een recyclebedrijf noodzakelijk. Daarnaast zijn marktplaatsen (waaronder Veiling Rhein-Maas) vanaf 1 juli a.s. verplicht te controleren of aanvoerders voldoen aan VerpackG. Voorkom boetes of uitsluiting van verkoop en start op tijd met de noodzakelijke acties. Lees hieronder de belangrijke informatie hierover en wat deze uitbreiding van de wet voor u betekent.
Voert u aan op Veiling Rhein-Maas? Dan is de verpakkingswet VerpackG op u van toepassing en heeft u een LUCID-Registratienummer nodig voor aanvoer op Veiling Rhein-Maas. Vanaf 1 juli 2022 is Veiling Rhein-Maas, als Duitse marktplaats, verplicht te controleren of aanvoerders, die producten via de marktplaats verkopen, zich aan deze verpakkingswet houden. Veiling Rhein-Maas gaat controleren of u bent geregistreerd bij het LUCID-Packaging Register van Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister en onder welk LUCID-Registratienummer. Producten van niet-geregistreerde aanvoerders, mag Veiling Rhein-Maas vanaf 1 juli a.s. niet meer op haar marktplaats verkopen.

Stappenplan voor verplichte registratie door uitbreiding VerpackG per 1 juli 2022

Door de uitbreiding is nu ook de verpakkingswet VerpackG van toepassing op ‘Business to Business’ transportverpakkingen en niet alleen meer op ‘Business to Consumer’ verpakkingen. Dit betekent voor u een aantal noodzakelijke acties, die wij hieronder in een stappenplan toelichten.

Uitleg termen ‘transportverpakking’ en ‘verkoopverpakking’:
Soort verpakkingOok wel genoemdAfgekortVoorbeeld verpakkingen
Transportverpakking'Business to Business' verpakkingB2Bo.a. trays, emmers en dozen
Verkoopverpakking'Business to Consumer' verpakkingB2Co.a. hoezen, etiketten en plantpotten (die voor gebruik verwijderd worden)
Stap 1: Registratie bij LUCID-Packaging Register van Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister

Het LUCID-Packaging Register is een online openbaar verpakkingsregister, waarin alle bedrijven geregistreerd moeten staan, die verpakkingen (B2C en/of B2B) op de Duitse markt brengen. Dit was al verplicht voor B2C verpakkingen, maar vanaf 1 juli 2022 dus ook voor B2B verpakkingen. Brengt u direct verpakkingen op de Duitse markt? Dan heeft u een LUCID-Registratienummer nodig.

Het registratieproces duurt ongeveer 15 minuten. Om deze registratie voor u te vergemakkelijken is een korte Nederlandse handleiding beschikbaar. De registratie is kosteloos.
Stap 1b: Registratie B2B transportverpakkingen toevoegen in LUCID-Packaging Register

Heeft u al een LUCID-Registratienummer? Een extra actie van uw kant kan dan toch noodzakelijk zijn. Want brengt u naast B2C verkoopverpakkingen ook B2B transportverpakkingen in het economisch verkeer in Duitsland? Log dan voor 1 juli a.s. in bij het LUCID-Packaging Register om daar aan te geven, dat u transportverpakkingen naar Duitsland gebruikt en welke dat zijn. Hieronder vindt u ook een handleiding, welk u stap voor stap helpt in dit proces.
Stap 2: Afsluiten contract met recyclebedrijf voor B2C verkoopverpakking

Een andere, al langer bestaande, verplichting is het afsluiten van een contract met een recyclebedrijf voor het volume aan B2C verkoopverpakkingen, wat u op de Duitse markt brengt. Hier zijn kosten aan verbonden. Hiermee draagt u bij aan het recyclen van het verpakkingsmateriaal, wat u op de Duitse markt brengt. Deze verplichting geldt zowel als u op Veiling Rhein-Maas aanvoert en/of direct aan een Duitse klant verkoopt. Royal FloraHolland heeft met Landbell, één van de grootste recyclers in Duitsland, afspraken gemaakt, waardoor zij aan Royal FloraHolland-relaties gunstige tarieven en voorwaarden biedt.
Stap 3: Registreer uw LUCID-Registratienummer (en naam recyclebedrijf) bij Royal FloraHolland

Zoals hierboven aangegeven heeft Veiling Rhein-Maas vanaf 1 juli a.s. als marktplaats een controlerende taak. Om dit mogelijk te maken hebben wij in de ‘Mijn Royal FloraHolland’ omgeving extra velden aangemaakt, namelijk ‘Wijzigen registratie Verpakkingswet’ (binnen het onderdeel ‘Bedrijfsgegevens’).

Wij vragen u hier de volgende gegevens te registreren:
  1. Uw LUCID-Registratienummer
  2. Naam van het recyclebedrijf, waar u een contract mee heeft afgesloten

Als de bovenstaande link niet werkt, kunt u ook zelf gaan naar: Mijn Royal FloraHolland > Mijn gegevens > Bedrijfsgegevens > Klik hierna op account.


Belangrijk: Alleen de hoofdgebruiker heeft de rechten om in het onderdeel ‘Bedrijfsgegevens’ te wijzigen. En heeft u wel al een LUCID-Registratienummer ontvangen, maar nog geen contract met een recyclebedrijf? Log dan alvast in en voeg dit nummer toe. U kunt dan later altijd nog het recyclebedrijf invullen.

Wij houden uiteraard rekening met de privacywetgeving bij het delen van de benodigde informatie met Veiling Rhein-Maas. Wij delen uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk en vereist is om te kunnen blijven deelnemen aan de Veiling Rhein-Maas marktplaats.

Duitse wetgeving

Voor de volledigheid wijzen wij u erop, dat VerpackG wetgeving van de Duitse overheid is en geen regelgeving van Royal FloraHolland. U bent en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct naleven van wet- en regelgeving in dit kader. [1]

Meer weten of vragen?

Met het bovenstaande stappenplan en bijbehorende informatie hebben wij deze ingewikkelde materie zo eenvoudig en compleet mogelijk toegelicht. Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan gerust contact op met ons Klant Contact Center, zij helpen u graag verder.
[1] Dit nieuwsbericht is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen professioneel juridisch advies van Royal FloraHolland. Royal FloraHolland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze nieuwsbrief en zeker niet voor de naleving van de regelgeving van de Duitse Verpakkingswet. Gelieve onafhankelijk juridisch advies in te winnen voor informatie die specifiek op uw omstandigheden kan ingaan.

Gerelateerd nieuws