We doen er alles aan ervoor te zorgen dat onze marktplaatsen veilig zijn. Veiligheid is essentieel voor iedereen die op onze marktplaatsen werkt of er gebruik van maakt. Vanuit het programma Weerbare Sierteeltsector werken we met veel andere partijen samen om criminaliteit op onze marktplaatsen te bestrijden én vooral van onze terreinen te houden. Een van de maatregelen die we vanuit het programma Weerbare Sierteeltsector inzetten, is kentekenregistratie. Sinds 1 juni 2022 registreren we op al onze marktplaatsen alle voertuigen die onze terreinen op- en afrijden.

Leendert-Jan Plaisier, COO: "Royal FloraHolland wil een betrouwbare en veilige marktplaats voor sierteeltproducten zijn én blijven. Het moet hier veilig zijn voor alle mensen die bij ons werken en die van onze marktplaatsen gebruikmaken. En dat zijn natuurlijk onze medewerkers, maar bijvoorbeeld ook onze aanvoerders, kopers die boxruimte bij ons huren en vervoerders die hier producten voor onze kwekers en klanten aan- en afvoeren. Het is belangrijk dat iedereen hier op een prettige en veilige manier kan werken of kan zakendoen. Ook de producten die we verhandelen en de logistieke hulpmiddelen die we daarbij gebruiken, willen we beschermen. Veiligheid heeft voor ons een hoge prioriteit. Van daaruit blijven we vernieuwen en investeren om de veiligheid op onze marktplaatsen te waarborgen.”

Kentekenregistratie met automatische nummerherkenning

Jan de Bruin, teamleider Beveiliging Naaldwijk, is blij met het kentekenregistratiesysteem dat werkt op basis van automatische nummerherkenning (ook wel ANPR genoemd, Automatic Number Plate Recognition). Jan: “Op al onze marktplaatsen registreren we bij alle in- en uitgangen de kentekens van alle voertuigen die onze terreinen op- en afrijden. Wanneer wij een voertuig in ons systeem gemarkeerd hebben, ontvangen we direct een melding, zodra dat voertuig ons terrein oprijdt. Met dit systeem kunnen kentekens en voertuigen veel gemakkelijker zoeken.” De eerste actie op basis van een melding van een gemarkeerd voertuig, heeft de beveiliging al achter de rug. “Dat we zichtbaar registreren, werkt preventief voor mensen met verkeerde bedoeling. Zo werken samen, heel resultaatgericht aan het vergroten van de veiligheid op onze terreinen."

Betrouwbaar omgaan met gevoelige informatie

En al kunnen wij als Royal FloraHolland op basis van de kentekens en informatie die we registreren geen bestuurders en voertuigen achterhalen, toch bevat de kentekenregistratie gevoelige informatie. Het project is daarom zorgvuldig uitgevoerd, waarbij wij ons houden aan de geldende wet- en regelgeving. Voor het waarborgen van de veiligheid van personen en bedrijven is het systeem alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen binnen de afdeling Beveiliging van Royal FloraHolland.

Gerelateerd nieuws