Vernieuwd groenplan vergroot biodiversiteit op Royal FloraHolland terreinen

17 mei 2022
Duurzaamheid
Royal FloraHolland

Zondag 22 mei is het de 'Internationale Dag van de Biodiversiteit’. Een goede biodiversiteit helpt onder andere bij de productie van sierteeltproducten. Helaas kampen we de laatste jaren in Nederland met een sterke afname van de rijkdom aan planten en dieren. Omdat Royal FloraHolland graag wil bijdragen aan het herstel van biodiversiteit zijn wij sinds 2020 partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Om het herstel van biodiversiteit, simpel gezegd de verscheidenheid van plant- en diersoorten in onze leefomgeving, te bevorderen zetten wij in op vijf commitments. Eén van deze commitments is het inrichten van onze marktplaatsen met aandacht voor biodiversiteit. Wat en hoe doen we dat?

Biodiversiteit op onze marktplaatsen

We richten onze eigen terreinen sinds 2020 in met oog voor meer biodiversiteit. Om dit te kunnen realiseren heeft Royal FloraHolland een groenvisie opgesteld en implementeren we het bijbehorende groenplan gefaseerd. We hebben een bewuste keuze gemaakt voor nieuw aan te planten bomen, gemengde hagen, vaste bloemrijke planten combinaties en bloemrijke graslandmengsels. Op deze vegetaties komen insecten en vogels af, die bijdragen aan het voortbestaan en vergroten van goede biodiversiteit.

De eerste percelen op onze marktplaatsen in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde zijn volgens het vernieuwde groenplan aangelegd. Met als recente voorbeelden:
  • Entree aan de Middel Broekweg (locatie Naaldwijk). Hier zijn ook circa 60 bomen geplant.
  • Rotonde en ingang van Trade Parc Westland (locatie Naaldwijk).
  • Rotonde op Laan van Verhof (locatie Rijnsburg) bij de entree.
  • Rotondes Floradôme en FloriWorld en ook de voortuin van Floradôme (locatie Aalsmeer).

Bijenpark Trade Park Westland in ontwikkeling

Niet alleen Royal FloraHolland is bezig met biodiversiteit op haar terreinen. Ook klanten op onze locaties hebben oog voor biodiversiteit. Medewerkers van verschillende bedrijven op Trade Parc Westland (TPW) hebben op 1 december 2021 bomen en struiken geplant op 10.000 m2 op TPW Venus. Ook is langs de natuurlijke oever met inheemse bloemenzaad ingezaaid. Deze bomen, struiken en bloemenzee geven vanaf dit voorjaar tot het late najaar voedsel aan wilde bijen, andere insecten en vogels. Dit gebeurt op initiatief van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van TPW en is in samenwerking met Honey Highway, Gemeente Westland en Provincie Zuid-Holland tot stand gekomen.

Ook in 2018 hebben klanten op het terrein Aalsmeer-Zuid samen met Honey Highway geïnvesteerd in de aanleg van een paradijs voor bijen met een omvang van circa 30.000 m2 bloemrijkgras.

‘Groen is meer dan mooi’

Met onze duurzaamheidsvisie ‘Groen is meer dan mooi’ zetten wij ons in voor leefbare, groene steden en groene gemeenschappen. Een goede biodiversiteit is een belangrijk thema binnen deze visie.

Meer lezen

Gerelateerd nieuws