In deze reeks columns geven we het woord aan directie en managers van Royal FloraHolland. COO Leendert-Jan Plaisier verklaart de impact van de piekperiode op de logistiek. "Ik begrijp heel goed uw frustratie. We balen enorm van de situatie."
In de aanloop naar Moederdag werd duidelijk welke effecten diverse recente ontwikkelingen hebben op onze logistieke processen. We hebben te maken met een samenloop van omstandigheden, die soms een versterkend effect hebben op elkaar en waarvan de impact groter is dan we hebben voorzien. Die combinatie van factoren maakt dat we de beloofde eindtijden en doorlooptijden te vaak niet hebben gehaald. We vinden dit ontzettend vervelend voor u als klant. Zeker omdat we weten dat u hierdoor in de knel komt met uw eigen logistieke processen en de levering aan uw afnemers. Ik begrijp heel goed uw frustratie. We balen enorm van de situatie. Zeker ook richting onze eigen logistieke medewerkers en onze piekhulpen. Die leveren elke dag opnieuw topprestaties en desondanks is het eindresultaat buiten hun schuld vaak onvoldoende. Graag leg ik dan ook uit wat er momenteel zoal speelt.

Energiecrisis

De energiecrisis raakt ons allemaal en in het bijzonder onze kwekers. Om kosten te besparen hebben veel kwekers hun kassen koud of kouder gezet, waardoor veel bloemen en planten later rijp waren om te oogsten. Aan het begin van de piekperiode was er daarom minder aanvoer dan we gewend zijn. Die producten werden juist in de aanloop naar Moederdag op de klok aangeboden en daardoor was het de afgelopen weken extra druk.

Een piek binnen de piek

Logistiek is gebaat bij een strakke planning. Dat geldt niet alleen voor de inzet van mensen, maar ook voor de inzet van logistieke middelen. De planning week de afgelopen weken sterk af van wat we zagen in de praktijk. Ik wil dat graag illustreren aan de hand van de eerste dag van deze week. Op maandag 2 mei voerden kwekers bijna 2.500 karren meer aan dan gepland. Dat zorgde voor een piek binnen de piek. Zo waren er meer dagen dat een locatie tientallen procenten meer volume te verwerken kreeg dan vooraf verwacht. In Naaldwijk hadden we vorige week 14% meer bloemen te verwerken dan gepland en bij planten zelfs meer dan 27% meer volume.

We klagen natuurlijk niet over de aanvoer op de klok, maar logistiek gezien vormt het wel een uitdaging zowel qua bezetting als qua gevraagde karren en fusten. Over de bezetting hieronder meer. Om kwekers en andere partijen zoveel mogelijk stapelwagens te kunnen leveren hebben we bij het verdelen en orderpicken de karren zo vol mogelijk proberen te maken. Dat heeft ook tot gevolg gehad dat karren later werden uitgeleverd. We horen regelmatig dat wij als Royal FloraHolland stapelwagens vasthouden. Dit doen we alleen met het minimale aantal stapelwagens dat wij en de klanten op de marktplaats de volgende dag nodig hebben in onze processen, anders komen we volledig stil te staan.

De klok doet het goed

We zien al jaren een verschuiving van klok naar direct. Afgelopen weken groeide het volume van de klok ten opzichte van vorig jaar en zagen we wat minder volume in het directe kanaal. Dat is een positief signaal. De klok is nog altijd populair bij kwekers en kopers, zeker in tijden dat de marktomstandigheden wat onzeker zijn. Kopers stellen hun aankoopbeslissingen uit en kiezen voor de klok. Dat gaat overigens gepaard met meer fijnmazigheid. Kopers drukken kleinere aantallen, hetgeen leidt tot een toename van het aantal transacties, een hogere splitfactor per kar en zorgt dus voor meer logistieke handelingen.

Tekort aan mensen

De belangrijkste factor heb ik tot het laatst bewaard. Niet alleen Royal FloraHolland, maar de hele sector kampt met een tekort aan logistiek medewerkers. Net als veel andere sectoren. We komen nu nog structureel 150 mensen tekort. In een eerdere column heb ik uitgebreid stilgestaan bij alle acties die we nemen. Dagelijks helpen onze kantoormedewerkers mee als piekhulp.

Recent zijn we gestart met een wervingscampagne. Die levert heel goede resultaten op. Alleen niet van de ene op de andere dag. Ik zou het graag anders zien, maar dat is niet realistisch. Er melden zich gemiddeld 40 nieuwe medewerkers per week voor een gesprek, degenen die starten werken we goed in. Daarnaast hebben we onze uitzendbureaus gevraagd ook medewerkers te werven die geen Nederlands, Engels of Duits spreken. Zo zetten we om de inzet van mensen uit Oekraïne mogelijk te maken een tolk in.

De vooruitzichten zijn positief

Ik verwacht dat vanaf nu onze logistieke performance elke week iets beter wordt vanwege de instroom van volop nieuw personeel. De prognose is dat de drukte nog even aanhoudt. We zien wel dat zich op zeer korte termijn weer verbeteringen aandienen: er is veel nieuw ingewerkt personeel en de grootste piekdrukte hebben we gehad.

De toekomst

Momenteel loopt het proces waarin we overstappen op orderpicken op weg naar nieuwe logistiek van tuin tot koper. We zijn ervan overtuigd dat daar voor de toekomst de beste oplossing ligt voor een optimale dienstverlening naar kwekers en kopers. Ik hoor wel eens signalen dat orderpicken ten grondslag ligt aan het niet halen van de eindtijden en het tekort aan stapelwagens. Dat is voor het tekort aan stapelwagens niet het geval en voor het niet halen van de eindtijden zijn de grotere piek en het tekort aan personeel de belangrijkste oorzaken.

Tot slot

Ik hoop op uw begrip en geduld en dat van uw klanten. Helaas kunnen we niet beloven dat we nu al onze eindtijden gaan halen. Wat we wel beloven is dat we ons uiterste best doen om uw aankopen zo snel mogelijk bij klanten in de box af te leveren. En dat we maximaal inzetten op acties om medewerkers aan ons te binden. Uw medewerking, door bijvoorbeeld niet onnodig en vroeg stapelwagens vast te houden en goed samen te werken met onze medewerkers, is daarbij zeer gewenst en stellen wij op prijs.

Gerelateerd nieuws