Om tot Landelijk Veilen te komen, waarbij we vraag en aanbod concentreren op één landelijke veiling, maken we diverse kleine stappen. Deze raken zowel aanvoerders als kopers. Het is belangrijk om hen hierbij te betrekken. Daarom zitten Gerjan Telleman en Danny van Bergen Henegouwen aan tafel om dit proces mede te begeleiden. Hoe ervaren zij dit begeleidingsteam?
“De klok blijft een mooi instrument. Als je invloed wil hebben, moet je meepraten en je mond open doen”, vindt Gerjan Telleman. “Wij concentreren ons aanbod op één locatie en veilen al vijftien jaar landelijk.” De eigenaar van Fresco Flowers zit sinds de start, eind 2020, in het begeleidingsteam Landelijk Veilen, net als Danny van Bergen Henegouwen, directeur Inkoop bij FM Group. De reden dat Danny aan het begeleidingsteam deelneemt is, omdat de klok nog steeds een belangrijk inkoopkanaal is. “Al komt twee derde momenteel direct van kwekers. Daarnaast willen we als grote klant van Royal FloraHolland meedenken over hoe het toekomstige klokproces goed ingericht kan worden. Voor ons is het uiteindelijke doel om af tuin veilen te combineren met vandaag voor morgen veilen. Daarnaast is het heel belangrijk dat het ‘kostenmaker is kostendrager’ principe toegepast blijft worden.”

Helikopterview

Het begeleidingsteam bestaat uit ongeveer vijftien actieve deelnemers en is een representatieve mix van kwekers en kopers, bloemen en planten, grote en kleine bedrijven, ook internationaal. Het team adviseert Royal FloraHolland over onderwerpen die Landelijk Veilen raken. Bijvoorbeeld over hoe een verandering zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Zo zijn onderwerpen als de overstap naar beeldveilen, het vernieuwde schouwen en aantallen drukken al eens op tafel gekomen. Gerjan merkt dat sommige teamleden vaak afzeggen vanwege andere prioriteiten. Danny vindt dat een aantal collega’s soms meer een helikopterview kan hebben. “Die zitten dan vol in de emotie. Maar goed, vanuit mijn functie is het makkelijker uit te zoomen. Veranderingen zijn voor veel mensen moeilijk, dat merk je tijdens deze vergaderingen.”

Inmiddels vinden de bijeenkomsten van het begeleidingsteam weer fysiek plaats wat de heren wel zo prettig vinden. Danny: “Live is de aanwezigheid groter en ga je makkelijker het gesprek aan.” Gerjan: “Je kunt beter in een keer drie uur vergaderen en stappen maken, daarin bereik je meer dan in tien online sessies.

Efficiëntere klok

Omdat Landelijk Veilen veelomvattend is, staan er veel verschillende onderwerpen op de agenda. Van nummers drukken tot kwaliteit. Danny: “Omdat ikzelf niet dagelijks inkoop, vind ik de onderwerpen waarbij veel emotie vanuit de dag mee gemoeid is het meest interessant, bijvoorbeeld het digitale schouwen.” Gerjan is een ‘bloemenman’, zoals hij zelf zegt. “Voor mij zijn kwaliteit, veilgroepen, schouwen en natuurlijk de nieuwe logistiek de meest interessante onderwerpen. Ik ben benieuwd naar de nieuwe klokindeling straks. Of er echt iets gedaan wordt met onze adviezen… niet altijd. Onlangs hadden we een sessie met Aad van den Enden, programmamanager Kwaliteit, over het belonen van kwekers die altijd goede kwaliteit leveren en toen had ik het gevoel van 'oké, ze gaan er iets mee doen'. Veel adviezen worden wel degelijk overgenomen. Een mooi voorbeeld is dat we blijven schouwen. Wat je wel ziet is dat ook in het begeleidingsteam niet iedereen eens is. Dan neemt Royal FloraHolland een besluit.”

Danny: “Wat het soms ook lastig maakt, is dat een verbetering voor de één, een verslechtering voor de ander is. We moeten toewerken naar een efficiëntere klok met zo laag mogelijke kosten. Daarnaast zijn digitalisering, personeel en logistiek de grote uitdagingen van de toekomst, deze moeten we als sector meenemen in alle beslissingen.”

Begeleidingsteam Nieuwe Logistiek

Recent startte er ook een begeleidingsteam voor Nieuwe Logistiek. Zij adviseren met name over onderwerpen die de implementatie van onze nieuwe logistiek raken – en als eerste stap de overgang naar orderpicken. Denk daarbij aan onderwerpen als: het leveren in tijdvakken van klokvoorverkoop-transacties en de karbelading. Ook daar neemt Danny deel aan. Waarom? “Commercie en logistiek zijn heel nauw met elkaar verbonden. Klanten willen vaker en verser, dat maakt het steeds complexer. Compleet en op tijd bij de klant komen is momenteel voor veel bedrijven een grote uitdaging. FM Group niet uitgezonderd. Er is veel te winnen door te focussen op belading, op tijd leveren en barcodes per partij. Royal FloraHolland speelt een belangrijke rol in de hele aanvoer en afleverlogistiek dus willen we zeker betrokken zijn. De bijdrage van de kwekers vind ik erg positief. Zij lopen tegen dezelfde uitdagingen aan als de handel, omdat naast de klokstroom er ook steeds meer directe stromen ontstaan. Deze worden fijnmaziger, bijvoorbeeld meerdere aflevermomenten op een dag.”

Danny: “Wat ik nog kwijt wil is dat het echt belangrijk is, dat we de verbeterslagen met elkaar gaan maken, hoe moeilijk ze soms ook te overzien zijn. Het is erg moeilijk om het altijd voor iedereen goed te doen. Dus misschien helpt de actualiteit ons en móeten we in plaats van dat we mógen, om te kunnen voortbestaan.”

Gerelateerd nieuws