Ondersteuning bij verbeteren betrouwbaarheid productfoto’s en -informatie

30 maart 2022
Veilen
Landelijk veilen
Aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste productfoto’s en -informatie. Betrouwbare productinformatie en -foto’s verbeteren hun verkooppositie. Royal FloraHolland begeleidt aanvoerders de komende maanden intensief om de betrouwbaarheid van de informatie en foto’s structureel te verbeteren.
Het verhogen van de betrouwbaarheid van de productinformatie en -foto’s is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de marktplaats en voor het verbeteren van de inkoopbeleving van kopers bij het veilen. Uit onderzoek blijkt dat een inkoper bij een afwijking in productinformatie en -foto’s zelfs regelmatig afziet van herhaalaankopen.

Vanaf 1 januari 2023 gaat Royal FloraHolland sturen op de betrouwbaarheid van productinformatie en -foto’s. Dit doen wij met behulp van de (vernieuwde) Quality Index. We begeleiden aanvoerders de komende maanden intensief om de betrouwbaarheid van hun productinformatie en -foto’s structureel te verbeteren.

Quality Index

De Quality Index geeft weer hoeveel procent van de partijen foutloos wordt aangevoerd door een aanvoerder. Dit percentage is gebaseerd op het aantal geconstateerde afwijkingen in de aanvoerinformatie die kwekers in de afgelopen 62 weken op klokpartijen hebben ontvangen. Kwekers kunnen ten alle tijden hun actuele QI score inzien in de Quality Index in MijnRFH omgeving. Deze dienst is te activeren via diensten in de dienstencatalogus.

Aanvoerders krijgen op basis van dit percentage een A-, B- of C-score toegekend. Aan deze A-, B- en C-scores wordt vanaf 1 januari 2023 een beleid van belonen en heffingen gekoppeld. Hiervan wordt de exacte invulling de komende weken bij aanvoerders en inkopers getoetst. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

Het is daarom extra belangrijk dat aanvoerders zo spoedig mogelijk de betrouwbaarheid van hun productinformatie en -foto’s op orde hebben. Wij helpen hier graag bij.

Onze dienstverlening

  • Aanvoerders die twijfelen over de juistheid van hun productfoto of -informatie van een specifieke partij kunnen een keurverzoek doen. Een keurmeester neemt de partij dan mee in de dagelijkse steekproef en controleert de partij op de juistheid van de meegegeven aanvoerinformatie. Hij past indien nodig de aanvoerinformatie aan en geeft de aanvoerder een terugkoppeling.
  • Aanvoerders kunnen ook telefonisch advies aanvragen over hoe zij de betrouwbaarheid van hun productfoto’s en -informatie kunnen verbeteren. Een keurmeester behandelt hun vragen en bepaalt of een bezoek op de tuin gewenst is.
  • Met de dienst Correctie partij-informatie laten wij via e-mail weten als er afwijkingen zijn geconstateerd. Zo kunnen aanvoerders direct bijsturen, voorkomen zij onnodige kosten en claims en vergroten zij hun betrouwbaarheid.
  • Wij nemen jaarrond proactief contact op met kwekers(groepen) waar wij kansen zien voor verbetering, of die volgens ons een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen wij telefonisch, fysiek op de tuin en/of tijdens diverse productbijeenkomsten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Klant Contact Center.

Gerelateerd nieuws